RURALCAT | 11/09/2018  Ruralcat

Un 60% dels usuaris que ha realitzat un curs a distància a través de RuralCat valora positivament l’experiència

L’enquesta d’opinió sobre el portal RuralCat, que es va realitzar entre els mesos d’abril i juliol i que ha comptat amb un miler de participants, ha permès valorar el grau d’interès de les diferents oficines i seccions del portal, entre d’altres.

Un 35,7 % dels usuaris que han realitzat un curs de formació a distància a través de RuralCat valora com a molt bona l’experiència mentre que un 24,6% la qualifica de bona.  A més, un 43,8% dels que encara no ha fet cap curs assegura que en voldria realitzar algun en el futur. Així es desprèn de l’enquesta d’opinió sobre el portal que es va realitzar entre el 19 d’abril i l’11 de juliol i en la qual han participat 1.005 persones. Dels participants, la gran majoria (96,9%) són usuaris registrats, un 73% homes i 27% dones, i un 28,2% es dedica a l’agricultura com a activitat professional. Quant a la procedència dels enquestats està força repartida per tot el territori català, tot i que les comarques del Segrià, el Tarragonès i el Baix Camp són, per ordre, les que registren més participació.

L’oficina de Sanitat Vegetal és la més ben valorada quant a grau d’utilitat o interès pels visitants. Un 70% considera aquesta oficina com a molt o força útil, seguida de l’Agricultura de Precisió, amb un 45,2% d’enquestats que la valora amb els mateixos termes, i l’Assessorament, amb un 40% de respostes que la valoren com a força útil.

Respecte a les diferents seccions del portal, la que desperta major interès pels enquestats és la Formació, en què un 49,1% la considera com a molt útil, seguit de l’espai d’Informació, amb un 45,5% i els Avisos fitosanitaris i de recomanacions de reg per SMS i correu electrònic, amb un 40,3%. 

Les solucions per a tractaments fitosanitaris i aplicació de fertilitzants i una major oferta formativa, especialment a distància, són algunes de propostes de millora dels usuaris.

L’enquesta realitzada servirà per obtenir una radiografia de l’opinió dels visitants per tal de millorar el portal i adequar-lo a les seves necessitats.

 

Informació relacionada