AJUTS | 13/08/2012  RuralCat/DAAM

Ajuts per a l'adquisició de material per a les ADF

Convocatòria d'ajuts per a l'adquisició de material per a les agrupacions de Defensa Forestal, per ORDRE 236/2012, de 17 de juliol (DOGC núm. 6188 - 08/08/2012). El termini de sol·licitud finalitza el 28 d'agost.

 En el marc de la cooperació i col·laboració econòmica de l’Administració de la Generalitat amb les ADF de Catalunya, és d’interès establir i concedir una línia d’ajuts econòmics amb la finalitat de contribuir al manteniment del dispositiu operatiu de les ADF i potenciar les actuacions de prevenció, actuació immediata i suport a l’extinció dels incendis forestals, mitjançant l’adquisició del material específic necessari per a les tasques que els són pròpies.