PESCA | 12/09/2018  Ruralcat

Es convoquen els ajuts per al suport a les confraries de pescadors de Catalunya

Els ajuts, per un import total de 941.256 euros, estan destinats a impulsar la regulació normativa en matèria d’ordenació pesquera, gestió dels recursos marins i de les zones de protecció pesquera.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha aprovat la resolució de la convocatòria dels ajuts a les confraries de pescadors de Catalunya i de les seves federacions, d'acord amb les bases reguladores aprovades en l'Ordre ARP/111/2018

Els ajuts al sector pesquer s’atorguen en el marc de la política pesquera europea amb l’objectiu d’impulsar la regulació normativa en matèria d’ordenació pesquera, gestió dels recursos marins i de les zones de protecció pesquera i marisquera, així com d’altres mesures de protecció dels recursos marins.

Les confraries de pescadors, que tenen la tutela de la Generalitat de Catalunya, exerceixen funcions de representació del sector pesquer i de col·laboració i consulta amb l'administració, i fan activitats de gestió, impuls i promoció dels interessos pesquers, d'acord amb la regulació que estableix la normativa pròpia de les confraries de pescadors. 

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el DOGC.

Els ajuts concedits, per un import total de 941.256 euros, es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya http://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts, fent ús dels mitjans electrònics establerts. Els ajuts que superin els 6.000 euros es publicaran, a més, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).