SECTOR VITIVINÍCOLA | 14/08/2012  RuralCat/DAAM

Ajuts per a la destil·lació de subproductes de la vinificació i regulació de la seva eliminació obligatòria

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) l'Ordre per la qual es regula l'eliminació obligatòria de subproductes de la vinificació i altres formes de transformació del raïm, s'estableix el procediment de sol·licitud dels ajuts per a la destil·lació de subproductes i es convoquen els corresponents a la campanya de 2012-2013. El termini de presentació de sol·licituds començarà el 16 d'octubre de 2012 i finalitza el 20 de juliol de 2013.

 Aquesta Ordre té com a objecte definir, dins de l’àmbit territorial de Catalunya, les directrius i actuacions per a l’eliminació obligatòria de subproductes de la vinificació o d’altres formes de transformació del raïm que estableix el Reglament (CE) núm. 555/2008, de la Comissió, de 27 de juny, pel qual s’estableixen normes de desplegament del Reglament (CE) núm. 1234/2007, del Consell, de 22 d’octubre, en relació amb els programes de suport, el comerç amb països tercers, el potencial productiu i els controls del sector vitivinícola. Alhora es convoquen els ajuts per a la destil·lació de subproductes corresponents a la campanya de 2012-2013.