FINANÇAMENT AGRARI | 12/03/2010  BOE

El Govern destinarà fins a 36,5 milions per a les primeres ajudes de finançament del sector agrari

El Butlletí Oficial de l´Estat publica una ordre ministerial per la qual s´enceten les tres primeres línies d'ajudes que ha posat en marxa el Govern per millorar el finançament del sector agrari.

 
El Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, juntament amb les organitzacions agràries (Asaja, COAG i UPA) i Cooperatives Agroalimentàries, han acordat unes mesures entre les quals es preveu injectar una liquiditat al sector de 2.400 milions d'euros.
 
La primera ajuda representa una bonificació de costos dels avals als nous préstecs concedits per entitats avalades per la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària (Saeca). En concret, l'executiu destinarà 11 milions d'euros per al finançament del cost de la comissió de gestió dels avals de Saeca, fins a un màxim de l'1 per cent anual del saldo viu dels primers 50.000 euros de préstec per titular, i el termini d'amortització del qual no superi els cinc anys, podent-se incloure en aquest un any de carència.
 
El Ministeri no assumirà el cost de la comissió d'estudi de l'aval, que serà del 0,5 per cent de l'import total avalat, i aquests avals no tindran comissió de formalització.
 
Paral·lelament, el Govern finançarà amb 4,5 milions d'euros l'ampliació del període d'amortització dels préstecs subscrits a l'empara d'una ordre per la qual se sufraga explotacions ramaderes el cost dels avals que Saeca ha concedit.
 
Així, l'Administració de l'Estat finançarà els costos addicionals de l'aval concedit, motivat per prolongar en les condicions referides a l'article, passat el període d'amortització dels préstecs concedits. En aquest mateix sentit, l'executiu farà un tercer desemborsament de 21 milions d'euros per a subvencionar una carència especial de fins a dos anys de durada per als titulars de préstecs concedits per a la millora de les explotacions agràries concedides els anys 1996 i 2001. Segons l´ordre, durant aquest període, el prestatari no haurà d'abonar ni el principal ni els interessos corresponents al capital pendent d'amortitzar, però una vegada finalitzada la carència del préstec, es reprendran les obligacions en els termes establerts en els convenis.
 
El Ministeri finançarà els interessos que corresponguin, remunerant les entitats financeres per cada carència concedida en funció del capital pendent i del tipus d'interès establert als convenis.

 

 

Informació relacionada