ALIMENTACIÓ | 20/08/2012  AlimenCat/Generalitat de Catalunya

La Generalitat analitza les oportunitats del sector gourmet a Catalunya

El sector gourmet a Catalunya està format per unes 500 empreses, un 60 per cent dedicades a l'alimentació i un 40 per cent a les begudes, ha assolit una facturació de 811 milions d'euros i dona feina a unes 4.700 persones. L'estudi "El sector gourmet a Catalunya, uptade estratègic 2012" analitza la producció, la distribució, la comercialització i el consum el sector premium. Entre les estratègies més recomanades es troben: potenciar els actius immaterials o atributs "green" dels productes (més informació, criteris ètics, salut i medi ambient, etc.) o la internacionalització cap a països asiàtics.

Imatge de l'estudi. Font: Generalitat de Catalunya.

El producte gourmet és aquell que aconsegueix un posicionament en el mercat que li permet fixar un preu més alt. La seva diferenciació pot venir donada per diferents atributs: una qualitat superior, una exclusivitat del canal de venda, un packaging sofisticat i diferencial, una història única (origen, persona, territori…), una producció artesanal, etc. Tots ells són criteris força subjectius i, per aquesta raó, la percepció canvia de persona a persona, depèn del país i de la categoria de producte i evoluciona al llarg del temps. 

Les marques premium/gourmet lideren i innoven en molts mercats però, alhora, són difícils de classificar i mesurar perquè en una mateixa categoria hi poden cabre productes molt diferents... L'estudi "El sector gourmet a Catalunya, uptade estratègic 2012" fa una aproximació i deixa ben clar que és un sector que, malgrat la crisi, té molt de futur.

Precisament, Espanya és el cinquè país del món occidental en consum d'aquest tipus de productes, per darrera de Estats Units, França, Regne Unit, Itàlia i Alemanya, però per davant d'Holanda o Suècia.  Tot i la crisi, a Espanya el sector premium va tancar el 2011 amb unes vendes de 4.500 milions d’euros i és un dels pocs sectors que preveu guanys pel 2012.

Aquest tipus de consum s’està veient afavorit pel transvasament de la despesa en alimentació des del canal extradomèstic al domèstic, i s’articula principalment a través d’articles de gratificació, amb una incidència tradicionalment alta en el sector de les begudes alcohòliques.