PESCA | 22/08/2012  RuralCat/DAAM

Obertura de la zona de l'Escala, Roses i Cadaqués per a l'extracció de mol·luscs

Com a resultat dels controls efectuats en compliment del programa permanent de vigilància dels Departaments d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i de Salut, s'ha verificat que els mol·luscs de la zona CAT1-22 (L'Escala-Roses-Cadaqués) es troben lliures de DSP (Diarrheic Shellfish Poisson) i que les algues dinoflagel·lades productores de DSP es troben en concentracions per sota dels nivells de seguretat establerts, per la qual cosa s'ha resolt la reobertura de la zona per a l'extracció de mol·luscs.

 Tal i com es disposa al Pla de seguiment, s’ha donat trasllat de la Resolució a les Confraries de Pescadors de l’àmbit afectat, les Associacions de Productors, les Capitanies i Autoritats Portuàries, les forces de seguretat, la Direcció General de Salut Pública, l’Agència Catalana de l’Aigua, la Direcció General de Ports i Transports i altres Autoritats, així com als Centres d’Expedició i Depuració de mol·luscs de Catalunya.

 Els mecanismes de vigilància i control que s’estan duent a terme asseguren la salubritat dels mol·luscs que es comercialitzen pels circuits habituals, no suposant cap risc per a la salut el consum del mol·lusc que es troba al mercat.