RAMADERIA | 24/08/2012  RuralCat/DAAM

Escorxadors d'oví i cabrum catalans demostren que l'atordiment pot ser menys potent

Un total de 19 escorxadors d'oví i cabrum de Catalunya, en col·laboració amb la Federació Catalana d'Indústries de la Carn (FECIC) i l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), hat dut a terme un estudi amb la finalitat de millorar l'atordiment elèctric dels xais a l'escorxador.

Font: DAAM.

 L’estudi s’ha realitzat arrel de la promulgació de la norma de benestar animal, recollida en el Reglament 1099/2009, sobre la millora de les condicions de sacrifici en animals i que regula l’atordiment elèctric en bestiar oví i cabrum.

Aquesta norma es basa en criteris dels països del nord d’Europa, on es sacrifiquen xais amb unes característiques fisiològiques diferents, ja que sovint tenen més pes i presenten un contingut de llana molt superior, si ho comparem amb la morfologia dels animals que es sacrifiquen a Catalunya, els quals pesen entre 5 i 25 Kg i, òbviament, incorporen molta menys quantitat de llana.

La qüestió se centra en que la Unió Europea va establir els criteris per a l’atordiment elèctric, previ al sacrifici, a un amper, a partir de les característiques del bestiar del nord d’Europa, element que perjudicava la qualitat de les carns i les pells d’aquests animals.
 
L’estudi ha consistit en realitzar atordiments per sota d’aquesta intensitat, comprovant i demostrant que els animals quedaven perfectament atordits, evitant així lesions i més patiment per a l’animal. A més, s’hauria de tenir en compte que una descàrrega elèctrica desproporcionada produeix l’efecte contrari del que es pretén a la norma de benestar animal.
 
Els 19 escorxadors catalans que hi han participat agrupen més d’un milió de caps sacrificats d’aquestes espècies. Ara, un cop finalitzat l’estudi, es presentaran les seves conclusions a les autoritats tant autonòmiques com estatals i després es posarà en coneixement de la Comissió Europea, amb l’objectiu d’adequar l’actual normativa a les característiques dels ovins i caprins en funció del seu pes.