ALIMENTACIÓ | 27/08/2012  AlimenCat/ Magrama

El 78 per cent dels distribuïdors admet la retirada de productes per caducitat

L'estudi "El sector parla. Què fa la distribució amb els aliments caducats?" constata que el 78,8 per cent dels distribuïdors entrevistats admet la retirada de productes per caducitat. La majoria dels establiments, concretament el 57,8 per cent d'ells, retiren entre el 0,1 i el 5 per cent. Un 19,3 per cent retira entre el 5 i el 20 per cent i només el 1,7 per cent dels distribuïdors diu que retira més del 20 per cent.

Imatge d'un supermercat. Font: Magrama

 De l'estudi, elaborat pel Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, també es desprèn que només el 20,5 per cent dels entrevistats acostuma a lliurar els productes retirats a alguna ONG o banc d'aliments.

En relació amb la gestió dels estocs per evitar que els aliments caduquin a les prestatgeries, el 87 per cent dels distribuïdors declara revisar personalment les prestatgeries, enfront d'un 27 per cent que utilitza els controls informàtics.

També s'ha preguntat sobre els productes frescos que es venen empaquetats i un 23,6 per cent dels distribuïdors ho fan ells mateixos davant d'un 78,4 per cent que no realitzen aquesta tasca. Preguntats sobre els criteris que se segueixen per fixar les dates de caducitat o consum preferent, la majoria opten per respectar el que fixa la llei, en segon lloc per la tipologia del producte i en menor quantitat per la seguretat microbiològica o per l'aspecte del producte com la textura o l'aroma.
 
Aquesta anàlisi, elaborat en base a 700 entrevistes realitzades amb distribuïdors durant el primer semestre de 2012, forma part del Baròmetre del Clima de Confiança del Sector Agroalimentari, un estudi que realitza el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient per mesurar de forma quantitativa i periòdicament quin és el clima de confiança dels principals participants en el procés de comercialització agroalimentària, en què s'inclouen els productors, la indústria, la distribució i els consumidors.