GESTIÓ FORESTAL | 14/09/2018  Ruralcat

El DARP publica la guia “Les recomanacions en la gestió forestal, canvi climàtic i biodiversitat”

Es tracta d’una guia innovadora, editada pel DARP, que pretén dotar als tècnics gestors del terreny forestal de les eines necessàries per a una gestió forestal adaptativa al canvi climàtic i a la conservació de la biodiversitat.

Portada de la guia

Portada de la guia "Recomanacions en la gestió forestal. Canvi climàtic i biodiversitat"

La publicació sorgeix de la recopilació de la informació del curs “La gestió forestal en relació amb canvi climàtic i la biodiversitat, models adaptats en l'execució”, realitzat el passat 19 i 20 de novembre a les comarques del Pallars Sobirà i Berguedà dins l'àmbit del Pla anual de formació (PAF) del Departament d'Agricultura.

En el curs els agents de diferents disciplines vinculats amb la gestió forestal sostenible van estudiar i analitzar l'adaptabilitat de les actuacions silvícoles a les afectacions produïdes pel canvi climàtic des de diferents propostes de gestió forestal sostenible amb l'objectiu comú de conservar i millorar els ecosistemes forestals.

La guia recull les diferents trobades entre experts en diversos àmbits de la gestió, la biodiversitat i el canvi climàtic que s’han realitzat amb l’objectiu de valorar i analitzar les actuacions fetes sobre el terreny per tal de definir mesures i accions a incorporar a la gestió forestal, optimitzar els recursos i fer compatibles els diferents usos. Les visites de camp es van realitzar en tres boscos del Prepirineu i Pirineu gestionats per la Generalitat de Catalunya, on s’havien realitzat actuacions silvícoles. 

Totes les recomanacions s'han recopilat en aquest publicació, elaborada conjuntament amb Forestal Catalana i el Departament de Territori i Sostenibilitat, amb l’objectiu d'establir unes bases per gestionar les masses forestals des de diferents perspectives.