AJUTS | 19/09/2018  Ruralcat

Quarta convocatòria d'ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals Leader 2014-2020 per un import de 7,6M d'euros

Amb aquests ajuts, el Departament d’Agricultura preveu generar una inversió de més de 23.000.000€ en els territoris rurals Leader de Catalunya, amb l'execució de més de 250 projectes, que comportaran la creació directa de més 200 llocs de treball.

El Departament d’Agricultura,  Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha convocat els ajuts destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader, en el marc de la operació 19.2 del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014-2020, corresponents a l’any 2018, per un import total de 7.666.666 euros. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el proper 17 d’octubre.

L’objectiu principal d’aquests ajuts és fomentar la realització d’inversions que generin activitat econòmica en les zones rurals, la creació i manteniment de llocs de treball, principalment de dones i joves, i estan adreçats principalment a actuacions per a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris, la creació i desenvolupament de microempreses i pimes, el foment d’activitats turístiques, i la conservació i millora del patrimoni rural.

Els ajuts destinats a aquesta quarta convocatòria 2014-2020 estan cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), i aniran a càrrec d'una partida pressupostària del Departament, dotada amb un import màxim de 4.370.000 euros per a l’any 2020, la qual cosa suposa el 57% del finançament d’aquests ajuts. La resta, 3.296.666 euros, anirà a càrrec del fons FEADER, el que representa el 43% del finançament.

Per a aquesta convocatòria la dotació pressupostària és la següent:


Amb els projectes d'inversió que es fomentaran amb els ajuts està previst generar una inversió de més de 23M d’euros en els territoris rurals Leader de Catalunya, amb l'execució de més de 250 projectes que comportaran la creació de més 200 llocs de treball i la consolidació d'uns 1.000 més de manera directa.

Per a aplicar el desenvolupament local participatiu Leader durant el període de programació 2014-2020, el Departament va seleccionar 11 grups Leader amb els següents àmbits territorials: