FORMACIÓ | 07/09/2012  RuralCat/DAAM

Mas Bové presenta el curs de Mesures agroambientals d'agricultura racional i de conservació

L'Escola de Capacitació Agrària de Mas Bové té previst realitzar el curs "Mesures agroambientals d'agricultura racional i de conservació", els dies 26, 27 i 29 de setembre. El programa inclou les temàtiques: control de plagues i malalties en avellaner; tècniques alternatives a la lluita química; pla de fertilització, dades bàsiques necessàries; gestió del reg i de la fertilització; manteniment de la coberta vegetal, avantatges i inconvenients; tècniques mecàniques per a l'eliminació de rebrots. També inclou una visita tècnica a explotacions d'avellaner.

Una de les aules de l'ECA de Mas Bové. Font: DAAM

La formació s’ha organitzat en tres sessions presencials i  un total de 10 hores, que es realitzaran a l’escola de Mas Bové. Per a poder obtenir la certificació del curs, és obligatori assistir a les tres sessions.

 
El calendari previst és: 
  • 26 de setembre, de les 15.00 hores a les 18.00 hores
  • 27 de setembre, de les 15.00 hores a les 18.00 hores
  • 29 de setembre, de les 10.00 hores a les 14.00 hores
 
El dia de la primera sessió caldrà que tots els alumnes portin la documentació següent: 
  • Fotocòpia del DNI o NIE
  • Fotocòpia de la targeta sanitària o bé una fotocòpia de la targeta de l’assegurança sanitària privada
 
El tutor us facilitarà la fitxa de l’alumne/a que caldrà emplenar amb les vostres dades. El preu del dret d’inscripció en el curs és de 32,00€.
 
Per a qualsevol dubte o aclariment, els interessats es poden adreçar a l'ECA de Mas Bové, trucant al telèfon 977343289 o per correu electrònic a l'adreça: aecacon.daam@gencat.cat.