ENTREVISTA | 07/09/2012  IRTA

Jesús Ventanas Barroso  "La investigació espanyola podria convertir-se en element clau per a la competitivitat nacional"

En aquesta entrevista parlem amb el Professor Jesús Ventanas Barroso, Catedràtic de Tecnologia dels Aliments de la Universitat d'Extremadura. La transferència tecnològica derivada dels seus èxits científics ha estat important per millorar l'elaboració del pernil curat i la competitivitat de les empreses productores. Com cada any, el Professor Ventanas figura entre els ponents habituals del "Curs Internacional en Tecnologia de Productes Carnis" organitzat per l'IRTA, a Monells (Girona), i que el mes d'octubre celebra la seva onzena edició.

Jesús Ventanas Barroso

Jesús Ventanas Barroso, Catedràtic de Tecnologia dels Aliments de la Universitat d'Extremadura. Font: IRTA

Quin és el seu punt de vista sobre la política de R+D a Espanya en l'àmbit de les tecnologies càrnies?

Una de les fortaleses del sector carni nacional és que, en els últims anys, el seu avanç s'ha desenvolupat gràcies al coneixement científico-tècnic. En pocs sectors industrials es donen col·laboracions tan estretes entre centres de recerca i empreses. Una demostració d'això és, per exemple, l'existència del Centre de Competència Científico Tecnològica en Productes Transformats de la Carn (CECOC-PTC) o del Congrés Mundial del Pernil, on hi ha una forta interconnexió entre el sector científic i l'industrial.
 
En relació a les investigacions en el sector carni espanyol, estem al capdavant o a la cua d'Europa?
No hi ha dubte que en els últims anys la investigació espanyola ha experimentat un progrés notable no tan sols posicionant-se al mateix nivell que altres països, sinó destacant en àmbits com ara la producció d'embotits o bé en la recuperació de productes tradicionals elaborats a partir de les últimes tendències del sector. En el camp de la tecnologia de productes carnis, per exemple, Espanya ocupa una de les primeres posicions a nivell mundial en la producció d'equips. No obstant això, tant la qualitat de la recerca com del desenvolupament nacional presenten un ampli marge de millora, que fins i tot podrien convertir-se en elements claus perquè l'economia nacional guanyi en competitivitat en els mercats internacionals.
 
En la seva opinió, quines són les tendències, en termes d'innovació, de l'activitat càrnia del nostre país?
Els avenços que poden ser més importants en els propers anys van des de l'ús de tècniques no invasives per classificar la matèria primera fins a la reducció de sal en productes carnis i l'optimització de nous formats llescats més estables i més segurs, o fins i tot la generalització de l’etiquetatge nutricional.
 
Quin aspecte destacaria del Curs Internacional en Tecnologia de Productes Carnis organitzat per l'IRTA?
És un curs que ofereix formació a tècnics de qualsevol àmbit alimentari perquè disposin d'una base científica sòlida i els permeti accedir a llocs de caps de producció en indústries càrnies, de serveis i auxiliars. D'altra banda, el professorat del curs compta amb la participació de ponents convidats de centres externs de prestigi, a més dels investigadors de l'IRTA. Gràcies també a la forta implicació de les empreses més dinàmiques d'Espanya, l'assistència al curs representa una oportunitat única a tot el territori nacional per assimilar les tècniques més noves per a l'elaboració de productes carnis industrials.