estudi sector | 10/04/2007  Ruralcat

La Gestió Econòmica a les explotacions de vaques de llet. Resultats 2006

En el document present s¿inclouen els resultats de la gestió econòmica de l¿any 2006, amb tots els detalls que corresponen a un anàlisi empresarial basat en la comptabilitat de l¿explotació.

Sala de munyir, espina de peix sortida ràpida, línia baixa

L¿Observatori de la llet té com a missió realitzar i analitzar la gestió tècnica i econòmica de les explotacions de referència del sector, elegides aleatòriament, i, a partir d¿aquí fer l¿informe anual que ha de servir a la Taula Sectorial per a les seves funcions. També ha d¿implementar un servei d¿informació a les explotacions en compliment de la missió d¿orientar i assessorar el sector. En aquest document s¿ofereixen, per primer cop, uns resultats de la globalitat del sector productor de Catalunya, i es fa pràcticament en temps real, just als tres mesos d¿acabar l¿exercici, ja que la complexitat de les anàlisis sovint retarden la sortida dels primers resultats. Els resultats es donen en ct. d¿¿ per litre de llet produït. Per al seu seguiment es recomana la lectura prèvia o al moment del dossier tècnic ¿Gestió de Recursos en Vaquí de Llet¿ nº08 desembre 2005, de RuralCat. Per a qualsevol consulta pots contactar amb els responsables de l'Observatori a l'adreça observatorillet@ruralcat.net. Capítols:

  • La mostra d¿explotacions de l¿Observatori de la llet
  • Estructura tècnica i econòmica de les explotacions de referència
  • Principals resultats tècnics de les explotacions de referència
  • Resultats econòmics de les explotacions de referència