ESTUDI SECTOR | 10/04/2007  Ruralcat

Aspectes generals del sector productor en el 2006

En aquest informe anual, a més de presentar els resultats econòmics de les explotacions de vaques de llet, s'hi pot trobar un resum sobre l¿evolució de la quota de Catalunya i el nombre d¿explotacions.

Ampolla de llet

A més, en aquest document sobre els aspectes generals s¿expliquen i donen a conèixer els valors i l¿evolució de les característiques de la llet recollida a l¿any 2006. Per a més informació pot consultar-se la pàgina web del Laboratori Interprofessional de la llet. Per a qualsevol consulta pots contactar amb els responsables de l'Observatori a l'adreça observatorillet@ruralcat.net. Capítols

  • Producció
  • Evolució del nombre total d¿explotacions i de la quota a Catalunya, entre 1992 i 2006
  • Evolució del nombre d¿explotacions i quota segons grups entre 1996 i 2006
  • La qualitat mitjana de la llet