INFORME MUNDIAL | 10/04/2007  Ruralcat

Evolució dels preus de la llet al productors a Europa, Estats Units i a Nova Zelanda (abril 2008)

L¿objectiu de presentar l¿evolució dels preus a diferents zones productives mundials és donar a conèixer què passa en aquelles àrees econòmiques que tenen una influència determinant en l¿economia mundial del sector lleter.

Llet

Llet

Aquesta és una informació a l¿abast de tothom ja que està extreta de diferents fonts d¿Internet sobre temes agraris, si bé aquí se li dóna una visió global en forma de gràfics.

Resum de l'informe de desembre de 2007


El mercat mundial de productes lactis reacciona de manera dispar a l¿important i generalitzada pujada de preus de la primavera i tardor de 2007. Cal destacar que en el període d'octubre de 2007 a gener de 2008, els EUA abaixen la cotització un 9,22% i Europa i Nova Zelanda l¿augmenten un 9,44% i 9,47% respectivament. Els Estats Units han augmentat la cabanya bovina i conseqüentment la seva producció interna. A l¿augment de les reserves internes, se li suma la devaluació del dòlar respecte l¿euro, augmentant-ne les exportacions, sobretot a Mèxic, Canadà i països asiàtics. En el cas europeu, amb un preu per kg més elevat que els EUA (38,62 ¿/100 kg respecte 32,11 ¿/100 kg), i una moneda més forta, es veu obligada a rebaixar els preus per ser competitiva, de moment manté la tendència ascendent en els preus. Pel que fa aNova Zelanda, amb el preu més barat (27,51¿/100 kg), i tot i que les exportacions al darrer any han estat favorables, la manca de matèria primera és present. A nivell mundial, l¿evolució es preveu incerta, sobretot per la tendència baixista que han pres els preus als EUA. Per a qualsevol consulta pots contactar amb els responsables de l'Observatori a l'adreça observatorillet@ruralcat.net.