ESTUDI SECTOR | 09/04/2007  Ruralcat

Preus pagats al productor a l'àrea de Catalunya i Aragó (primers compradors associats a FENIL)

La informació d¿aquest document prové de la Federació Nacional d¿Indústries Làcties i fa referència als preus pagats pels primers compradors afiliats a la FENIL, per a l¿àrea de producció de Catalunya i Aragó.

Vaca en granja

El preu pagat pel primer comprador de llet, o el percebut pel productor de llet, pot incloure en la seva formació tant el volum total subministrat pel productor, com les primes per qualitat nutritiva (greix i proteïna) i les primes per qualitat higiènica i sanitària, entre d¿altres factors que pacten entre si els dos agents. Tot i això, les posicions negociadores d¿uns i altres estan molt ajustades i no hi ha gaire marge d¿actuació. El mercat mundial i les característiques del consum a Europa limiten la negociació al primer comprador, i l¿estructura productiva i les particularitats de les explotacions de vaques de llet lliguen el ramader, deixant-lo sense marge real de negociació. L¿Observatori de la llet, a través de la mostra de 45 explotacions de vaques de llet, elaborarà per a cada any el preu mitjà a la qualitat nutritiva estàndard percebut pel productor, per al conjunt de les explotacions, i per als diferents trams de quota de les explotacions de la mostra. Igualment, en funció de la potència i representació de la mostra, podrà subministrar el preu pagat (o percebut) segons sigui el primer comprador un intermediari, una cooperativa o una indústria de transformació. Aquesta informació l¿elaborarà l¿observatori amb dades pròpies. L'informe (en pdf) presenta una informació confeccionada a partir de les dades subministrades pel Gremi d¿Indústries làcties. La informació prové de la Federació Nacional d¿Indústries Làcties (FENIL) i fa referència als preus pagats pels primers compradors (cooperatives, intermediaris i indústries) afiliats a la FENIL, per a l¿àrea de producció de Catalunya i Aragó. Capítols:

  • Introducció
  • Primer comprador: Les cooperatives
  • Primer comprador: Els intermediaris
  • Primer comprador: Les indústries

Per a qualsevol consulta pots contactar amb els responsables de l'Observatori a l'adreça observatorillet@ruralcat.net.