ESTUDI SECTOR | 09/04/2007  Ruralcat

Comparació de costos de producció. EDF-2006

L¿Observatori de la llet publica la "Comparació de costos de producció d¿explotacions de vaques de llet. EDF 2006", una anàlisi de la European Dairy Farmers (EDF) que fa referència a l¿exercici econòmic de 2005.

L'estudi analitza 262 explotacions de 16 països, de les quals 26 pertanyen a l'Estat espanyol. Concretament, 16 explotacions són de Catalunya i 10 de Galicia. L¿EDF (European Dairy Farmers) és una associació per a l¿anàlisi de la gestió econòmica de les explotacions de vaques de llet, de carácter privat i que abasta tota Europa. Cada any realitza l¿anàlisi de la gestió econòmica de les explotacions que hi estan adherides. A través de l¿ETSEA de Lleida i el grup de gestió d¿explotacions gestRUM es va establir una col·laboració amb el tècnic representant a Espanya a EDF, de tal manera que cada any s¿hi analitzen algunes explotacions del grup. L¿ànalisi EDF 2006 es divideix en 5 capítols:

  • Introducció
  • Notes sobre el preu percebut
  • Notes sobre els resultats econòmics
  • Apunts sobre l¿anàlisi dels resultats
  • Comparació de resultats

El document inclou una senzilla comparació entre els resultats de Galícia i els de Catalunya, i també ho fa amb el conjunt EDF i les explotacions dels països de l¿Est, encara en període d¿adaptació a la Unió Europea. De tots els resultats que exposa l¿estudi destaca que el preu mitjà percebut pel conjunt EDF 2005 va ser de 29,3 centims d¿euro per litre de llet estàndard. A més, assenyala Suïssa com el país que té el preu més elevat amb 48 centims, en contrast amb les explotacions del Regne Unit que perceben 27 cèntims. Per a qualsevol consulta pots contactar amb els responsables de l'Observatori a l'adreça observatorillet@ruralcat.net.