SANITAT ANIMAL | 03/04/2007  Ruralcat

Els països afectats pel serotipus 8 de la llengua blava suspenen l'acord pel moviment de bestiar

Els països afectats pel serotipus 8 de la Llengua Blava, Alemanya, Holanda, Bèlgica, Luxemburg i França, han trencat l'acord subscrit el mes passat per a regular el trànsit del bestiar, per a esquer i sacrifici, cap a altres Estats membres.

Dues cabretes

Segons dades de la Unió Europea del Comerç de Bestiar i Carns (UECBV), la suspensió es deu a l'aparició d'un nou focus a Alemanya, en la regió de Osnabruch, en la Baixa Sajònia, ja que el mosquit culicoides transmissor del serotipus 8 d'aquesta epizoòtia s'ha reactivat al concloure el seu període hivernal d'inactivitat. La suspensió d'aquest acord suposa que ja no serà possible traslladar els animals bovins i ovins, des de les zones restringides a altres zones lliures. A partir d¿ara, els desplaçaments de bestiar des de les zones afectades a altres Estats membres, tan sols es podran realitzar previ acord del país de destinació. De moment, a França, pel territori de la qual entren gairebé el cent per cent de les importacions de vedells espanyols procedents de Centreuropa, encara estan autoritzats els moviments des de la zona restringida cap a la resta del país, però si s'incrementa l'activitat del vector de contagi (mosquit culicoides) és probable que s'interrompi el comerç d'animals vius.