FRUITA | 14/09/2012  RuralCat/Poma de Girona

El 37 per cent de tota la poma catalana serà de Girona

Enguany es preveu que la producció de poma a la província de Girona es situï prop de les 94.440 tones, un 12% menys que el 2011, però un 9% superior a la mitjana dels darrers anys. També cal destacar que el 37 per cent de tota la poma catalana i un 25 per cent de la poma espanyola serà de Girona.

 Les causes d’aquesta reducció s’atribueixen a les pedregades ocorregudes abans de la collita i les condicions climàtiques adverses durant l’època de pol·linització i quallat.

Pel que fa  a les perspectives comercials, s’espera compensar la reducció de la producció amb uns preus superiors, tal com indiquen les primeres vendes de la campanya de la varietat Gala, que s’han pogut efectuar amb un preu aproximadament un 15% superior i amb una demanda correcta i positiva. Val a dir que, malgrat la  varietat Gala és la més exportable de totes, arribant al voltant d’un 50% de la seva producció total, encara caldrà veure com evoluciona el consum en el mercat interior, marcat per la crisi econòmica.
Aquestes previsions es van fer quan encara s’estaven collint les varietats Golden i Vermelles, però encara no s’havia iniciat la collita de d’altres com la Granny Smith, Fuji o Pink Lady. 
En relació a la resta de varietats, destaca el fet que a Girona cada any es redueix més la producció de la varietat Golden, arribant per primer cop en aquesta campanya a menys del 50% de la producció total. Aquest és un aspecte positiu ja que és la varietat menys exportable de totes.