AJUTS | 17/09/2012  RuralCat/DAAM

El DAAM convoca els ajuts per aportar liquiditat als afectats per les tempestes de l'estiu i els incendis forestals

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha convocat els ajuts per cobrir les necessitats de liquiditat de les explotacions agràries, societats agràries de transformació (SAT) i cooperatives agràries i altres entitats participades o integrades en més del 50% per cooperatives i/o SAT, afectades per les tempestes ocorregudes durant l'estiu a partir del 5 de juliol de 2012 i els incendis forestals ocorreguts durant aquest any ara, i n'ha aprovat les bases reguladores corresponents, com publica avui el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). El termini per a presentar les sol·licituds és del 18 de setembre al 8 d'octubre de 2012, ambdós inclosos.

 Els mesos de juliol i agost d’enguany s’han produït grans tempestes acompanyades de molta pedra que han causat importants danys als conreus de les comarques de les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell, el Segrià i l’Urgell. Els conreus afectats han estat bàsicament els fruiters, tant de llavor com de pinyol i en molt menor mesura el blat de moro, el blat i els ametllers i les oliveres. Pel que fa als fruiters, ametllers i oliveres, a més de la pèrdua de producció, la pedra i el vent han afectat la part vegetativa i, per tant, caldrà realitzar tasques de recuperació dels arbres i la producció dels propers anys es veurà reduïda.

D’altra banda, els incendis forestals, habituals a l’estiu, han tingut aquest any, a causa d’unes condicions meteorològiques molt adverses, una extensió i virulència com feia anys que no es donaven, i han provocat greus afectacions en algunes explotacions agràries, sobretot pel que fa a la pèrdua d’animals i de palla i farratge que tenien emmagatzemat.

Aquesta situació es veu agreujada per la persistència de la crisi econòmica que dificulta l’accés al crèdit de moltes explotacions que pateixen una situació de manca de liquiditat, i que pot comprometre fins i tot la continuïtat d’algunes explotacions, especialment les que han fet inversions els últims anys per incrementar la seva capacitat i competitivitat, que es troben amb la impossibilitat d’accedir al crèdit bancari per fer front a les necessitats de capital circulant derivades de les inversions realitzades.
 
En tot cas, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural creu que les explotacions agràries han de preveure dins la seva activitat la gestió dels riscos i, per tant, han d’assegurar la seva producció per mantenir la seva renda agrària i evitar abandonaments i descapitalitzacions no desitjats. Per tot això, aquesta Ordre implanta mesures de suport en forma de préstecs tous que dotin de liquiditat el sector i n’afavoreixin la rendibilitat reduint els costos financers per als titulars d’explotacions agràries que tinguessin la seva producció assegurada.
 
Aquests ajuts se sotmeten al Reglament CE 1535/2007 de la Comissió, de 20 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE als ajuts de minimis en el sector de la producció agrària.
D’altra banda, la forta reducció de la producció dels conreus implica una disminució en el volum de comercialització de les societats agràries de transformació (SAT), cooperatives i altres entitats participades majoritàriament per cooperatives i SAT de la zona, que suporten, alhora, el manteniment de les despeses fixes i, per tant, grans dificultats econòmiques. Aquesta Ordre també implanta en forma de préstecs tous mesures de suport per a pal•liar els efectes de la disminució del volum de comercialització de les societats agràries de transformació i cooperatives agràries afectades.
 
Aquests ajuts se sotmeten al Reglament CE 1998/2006 de la Comissió, de 15 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat als ajuts de minimis al sector de les empreses agroalimentàries.
Amb aquesta Ordre s’obre un línia de crèdit de fins a 3,5 milions d´euros destinada a cobrir les necessitats de liquiditat de les explotacions agràries i de fins a 1,5 milions d´euros per a les Societats agràries de transformació (SAT), cooperatives agràries i altres entitats participades o integrades a més del 50% per cooperatives o SATS. El DAAM bonificarà tres punts d´aquests préstecs.
 
Els beneficiaris es comprometen a mantenir l’activitat agrària durant un període de cinc anys a partir de la data de concessió de l’ajut i a destinar-lo a la finalitat per a la qual els sigui concedida.