REG | 03/10/2018  Ruralcat

L’Oficina del Regant organitza diverses activitats entorn el bombament solar

Des del 2016 l’Oficina del Regant, conjuntament amb Infraestructures.cat, organitza activitats entorn el bombament solar, com una jornada tècnica sobre el bombament solar en el regadiu i, posteriorment, una visita a les proximitats de Valladolid on es van poder visitar diverses instal·lacions en funcionament, que va despertar molt interès entre el sector.

Visita a les instal·lacions de bombament solar de la Comunitat de Regants d’Algerri Balaguer i de la Comunitat de Regants de Bassa Nova a Almenar

Visita a les instal·lacions de bombament solar de la Comunitat de Regants d’Algerri Balaguer i de la Comunitat de Regants de Bassa Nova a Almenar

A partir del 2017 a Catalunya sorgeixen iniciatives per tal d’implementar bombaments solars en el regadiu i, posteriorment, a finals de l’any passat, es va organitzar una jornada de referència en reg sobre aquest tema explicant aquestes iniciatives i l’estat actual de desenvolupament d’aquesta tecnologia. 

Les visites tècniques portades a terme de l’11 de juliol i el 20 de setembre són la continuació d’aquesta iniciativa i tenen com a objectiu visitar instal·lacions de bombament solar que es troben en funcionament i tenen molt interès entre el sector

El passat 11 de juliol es van visitar les instal·lacions de bombament solar de la Comunitat de Regants d’Algerri Balaguer i de la Comunitat de Regants de Bassa Nova a Almenar. La visita va anar a càrrec dels responsables de les Comunitats de Regants i dels seus tècnics i va comptar amb la presència d’unes 80 persones, relacionades amb altres Comunitats de Regants que estan portant a terme l’estudi d’aquesta inversió com alternativa al cost de la facturació de l’energia, ja que les dues comunitats de regants que ja tenen les instal·lacions en funcionament van posar èmfasi en l’estalvi que suposarà en la seva tarificació de l’energia elèctrica de la Comunitat de Regants.

El passat 20 de setembre va tenir lloc la segona visita tècnica a la Finca de Prat de Boldú, situada al terme municipal de la Fuliola i gestionada per la Cooperativa d’Ivars d’Urgell. En aquesta visita, organitzada conjuntament amb la cooperativa, es va poder observar una planta fotovoltaica de 27,6kWP que abasteix un sistema de bombament directe per al reg de 6 hectàrees amb degoteig superficial. 

En aquesta instal·lació, la innovació més important és que el dimensionament de la planta és el més ajustat possible a les necessitats hídriques del cultiu i per aquest motiu l’amortització d’aquesta instal·lació és més viable que en d’altres instal·lacions de bombament existents actualment, i també que és una instal·lació que bombeja directament a la xarxa de reg. En aquesta visita, que va comptar amb la presència d’una seixantena de persones, també es van recórrer unes parcel·les de bròquil per a congelar que la cooperativa d’Ivars d’Urgell està portant a terme com a diversificació de cultius en doble collita amb la intenció d’estudiar la viabilitat i producció d’aquesta cultiu a la zona. Tots els assistents van fer una valoració molt positiva d’aquest tipus d’accions de transferència tecnològica en reg.