JOVES | 04/10/2018  Ruralcat

El departament d’Agricultura participa en la publicació de l’estudi "Joves al camp" sobre les incorporacions de joves al sector agrari a Catalunya

Aquest estudi, impulsat des del Consorci Leader Alt Urgell-Cerdanya a través del projecte ODISSEU, compta amb el suport i el cofinançament del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a través del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (2014-2020) i del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

Portada de l'estudi

Portada de l'estudi "Joves al camp"

L’"Estudi quantitatiu i qualitatiu sobre les incorporacions de joves al sector agrari a Catalunya en el període 2007-2013", que ha comptat amb la col.laboració de les oficines comarcals d’Agricultura, les escoles agràries, entitats d’assessorament agraris i alguns joves, té l’objectiu d’analitzar els perfils de les joves incorporacions i la seva viabilitat.

Encapçalat per Neus Monllor, consultora d’Arrels a Taula, Rico Macías i Sidney Flament, l’estudi identifica els diferents perfils de persones joves que s’han incorporat al sector agrari en aquest període, descriu el model productiu de les empreses agràries que han creat i assenyala els principals reptes del relleu generacional de la pagesia a Catalunya.

El relleu generacional al camp català és una de les prioritats del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014- 2020, en el qual s’estableix el repte de “Fomentar l’arrelament i desenvolupament econòmic i social dels joves al medi rural”. L’envelliment de la població agrària i les dificultats de les persones joves per incorporar-se al sector posen de manifest la necessitat de conèixer amb més profunditat la realitat catalana per tal de poder proposar i implementar noves mesures de foment d’una nova generació de pagesos i pageses

El programa de cooperació Leader ODISSEU per al retorn i la inserció laboral de joves al món rural té per objectiu acompanyar i fer seguiment als i les joves interessats a conèixer millor les oportunitats que hi ha als entorns rurals per a desenvolupar-hi un projecte professional, siguin originaris d’aquestes zones rurals o d’altres. 

L’estudi ha permès conèixer en profunditat la realitat del sector agrari i dels diferents perfils de persones joves que s’hi incorporen i dibuixar la realitat del relleu generacional al camp català. Aquesta informació actualitzada ha de facilitar als agents i les institucions que donen suport a les persones joves que accedeixen al sector agrari tenir eines per poder prendre decisions en el moment d’incorporar noves polítiques i programes d’actuació.

Els resultats de l’estudi apunten, entre d’altres, que cal reforçar la dimensió territorial del procés d’incorporació al sector agrari d’una nova generació de pagesos i pageses i traçar una estratègia política per donar-hi suport, més enllà de l’actual ajut de primera instal·lació de joves agricultors i agricultores.