FINANÇAMENT AGRARI | 16/03/2010  MARM

Santiago Menéndez signa tres convenis per al finançament del sector agrari

El sotssecretari del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, Santiago Menéndez de Luarca ha signat tres convenis amb la Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvi, l'Associació Espanyola de Caixes Rurals (CECA) i l'Associació Espanyola de la Banca (AEB), dins el pla de mesures per a millorar l'accés al finançament per part del sector agrari.

Santiago Menéndez parlant

Santiago Menéndez en un moment de la signatura

L'objectiu fonamental del conveni és la difusió de les noves mesures adoptades per facilitar l'accés al crèdit. La mesura aportarà 2.400 milions d'euros a partir de préstecs al sector agrari, que, malgrat les dificultats, "dóna menjar a 45 milions d'espanyols" segons va destacar Luarca.

Les principals mesures que es duran a terme es centren en estimular la concessió de nous crèdits al sector agrari mitjançant:
  • L'accés als crèdits de la línia ICO-Liquiditat 2010.
  • Subvencions per als avals de SAECA necessaris per obtenir nous préstecs.
  • Un nou Pla d'Estímul, en col·laboració amb l'ICO, a la Inversió en el Sector Agroalimentari 2010.
  • Subvencions per ampliació del període d'amortització dels préstecs formalitzats pels ramaders a l'empara de l'Ordre APA/165/2008.
  • Subvencions per al finançament d'una manca especial per als titulars de préstecs ja formalitzats, dirigits a la millora i modernització d'explotacions, així com a la primera instal·lació de joves agricultors.
Els bancs i les caixes d'estalvi són un element fonamental per tal de què aquestes mesures puguin tenir èxit, ja que és allà on els productors poden informar-se de manera detallada de les diferents línies posades en marxa i on han de sol·licitar la seva participació en les mateixes.
Així, pels convenis signats el dia d'avui, s'estableix que aquestes entitats col·laboraran amb el MARM en la difusió de la informació relativa a totes les actuacions realitzades en matèria de finançament del sector agrari, i de manera específica de les accions 2010 promogudes pel MARM i dirigides a promoure la millora del finançament del sector agrari espanyol. També col·laboraran en la generació d'informació dirigida als agricultors i ramaders sobre les noves mesures i en l'organització de cursos, seminaris i altres actes de formació relacionats amb el sector agrari espanyol i el seu finançament.