GRUPS OPERATIUS | 08/10/2018  Ruralcat

La Cooperativa agrària Plana de Vic ha desenvolupat un concentrador de purins en dues fases per millorar l’eficiència en la gestió de les dejeccions

Aquest projecte, finançat a través de la operació 16.01.01 de cooperació per a la innovació del PDR de Catalunya 2014-2020, ha comptat amb la participació de la Fundació Universitària Balmes (Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya), el Grup Solucions Manresa i ha estat coordinat per la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.

Estructura amb flotadors i grua que sustenta el concentrador dins la bassa a l’alçada desitjada pel seu funcionament

Estructura amb flotadors i grua que sustenta el concentrador dins la bassa a l’alçada desitjada pel seu funcionament

El projecte “Desenvolupament d'un concentrador de purins amb obtenció de dades en continu del nitrogen total, fòsfor i matèria orgànica de les dues fases obtingudes” es va engegar amb l’objectiu de reduir els costos de gestió de les dejeccions ramaderes, aplicant un nou procés que separa en dues fases el purí procedent directament de granja. La primera fase semi-líquida és on es concentra la major part de matèria orgànica, nutrients i les partícules de major grandària, mentre que la fase líquida disposa d’una baixa concentració de nutrients. 

En el desenvolupament del projecte s’ha implementat un sistema de monitoratge dels cabals i concentració de nitrogen, mitjançant equips/sensors, que permet conèixer en tot moment l’eficiència del tractament i la distribució del nitrogen en les dues fases. Tanmateix, s’ha aconseguit minimitzar els costos de construcció i operació de la nova tecnologia i assegurar que els materials que composen el concentrador siguin resistents i garanteixin una alta durabilitat dels equips. 

El prototip de concentrador, desenvolupat en el projecte, ha donat resultats molt satisfactoris ja que tant en purí de mares, que ha obtingut millors resultats, com d’engreix s’ha obtingut un efluent diluït i un efluent concentrat. Així mateix, s’ha comprovat que el fòsfor i el nitrogen queden majoritàriament retinguts a la fase concentrada i que el sistema permet fer un seguiment continu dels consums energètics i de la conductivitat. Les tasques realitzades en el projecte pilot han demostrat la viabilitat tecnològica i econòmica de la proposta per tal que les explotacions puguin fer una gestió eficient de les dejeccions.

Un Grup Operatiu és un partenariat en què els seus membres comparteixen interessos comuns entorn a un projecte d’innovació específic i de caràcter pràctic vinculat al sector agroalimentari. Els Grups Operatius poden rebre finançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) per a la constitució i redacció del projecte comú o bé per a l’execució d’un projecte pilot innovador.