TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA | 09/10/2018  Ruralcat

La Fira de Sant Miquel mostra un alt interès per la teledetecció en l’agricultura

Dins el marc de la Fira de Sant Miquel, el dijous 27 de setembre, l’Oficina del Regant, conjuntament amb l’Oficina de Fertilització, l’IRTA, entitats públiques i empreses privades, va participar en l’organització de la Jornada sobre Teledetecció en l’Agricultura.

Moment de la jornada en el marc de la Fira de Sant Miquel

Moment de la jornada en el marc de la Fira de Sant Miquel

Aquesta jornada, presentada per la directora general d’Agricultura i Ramaderia, Elisenda Guillaumes, tenia com a objectiu presentar l’estat actual de la teledetecció en dos sectors clau en la producció agrícola: la fertilització i el reg

En el sector de la fertilització, l’any 2013 el DARP va iniciar el projecte europeu LIFE+ FUTUR AGRARI on introduïa la teledetecció com una eina més per mirar d’ajustar la fertilització del conreu de blat de moro. Recentment, ja a la fase final del projecte, s'han desenvolupat tres productes d’aquesta temàtica que es van presentar dins el marc d’aquesta jornada. Per una banda, en col·laboració amb la Universitat de Lleida, s’ha implantat un protocol que pot ajudar a millorar l’obtenció de cartografia de sòls a escala detallada a partir d’imatges de teledetecció. També s’ha desenvolupat una eina informàtica per simplificar el processament de grans volums de dades espectrals, en col·laboració amb el Centre de Visió per Computador (CVC) i, finalment, en col·laboració amb l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, s’ha posat en marxa un visor web d’accés gratuït (Visor Agroforestal i3) que permet obtenir imatges de la variabilitat que mostren parcel·les agrícoles o forestals de manera ràpida i senzilla. Aquest visor ha estat coordinat i validat pel DARP i la Fundació Mas Badia i programat per l’equip tècnic de l’ICGC.

En el sector del reg, l’objectiu ha estat incidir en l’estat actual d’aplicació de la tecnologia de la teledetecció en la decisió final del productor en el reg a parcel·la. En aquest aspecte, s’ha comptat amb dos investigadors del Programa d’ús eficient de l'aigua de l'IRTA que treballen amb aquestes noves tecnologies per millorar l’eficiència en el maneig del reg. 

La primera ponència va tractar sobre els mites i les realitats de l’aplicació d’aquesta tecnologia en la decisió del reg a parcel·la. Durant la ponència es va constatar que la utilització de drons, avionetes i imatges de satèl·lits aportava molta informació, però que ara cal treballar els models predictius per assegurar una informació correcta a l’agricultor. La segona ponència va exposar les diferents tècniques i índexs espectrals per poder aplicar-los en les decisions sobre reg, que resulta més fiable en cultius extensius i homogenis i més complex en cultius heterogenis o arboris. Com a conclusió final, es va destacar que el futur serà integrar la teledetecció en models de simulació per poder obtenir models de programació de reg o simulacions de programació de reg

Per acabar, es va encetar una taula rodona amb el tècnic de la Comunidad General de Regantes de Aragón y Cataluña, Roberto Quintilla, que va exposar l’exemple d’aplicació pràctica d’eines de teledetecció en la gestió d’aigües amunt de la regió, i de tres empreses que ja han posat al servei del productor agrari una aplicació mòbil per tal d’acostar aquesta tecnologia al regant. Durant el debat es va constatar que, tot i que és aviat per poder generalitzar aquesta tecnologia en el sector del reg, les dades facilitades pel Sentinel permetran millorar aquesta tecnologia per posar-la a l’abast de l’agricultor.