INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA | 09/10/2018  Ruralcat

El Laboratori Agroalimentari publica un article sobre control de pesticides en alimentació animal a la revista ‘Analytical Methods’

Amb aquest publicació, el LAC continua contribuint en la millora i la difusió dels processos d’inspecció i control agroalimentari.

El Laboratori realitza el control analític oficial dels mitjans de la producció i dels productes agroalimentaris de la Generalitat de Catalunya

El Laboratori realitza el control analític oficial dels mitjans de la producció i dels productes agroalimentaris de la Generalitat de Catalunya

El Laboratori Agroalimentari ha publicat a la revista científica Analytical Methods l'article Determination of 23 organochlorine pesticides in animal feeds by GC-MS/MS after QuEChERS with EMR-Lipid clean-up. DOI: 10.1039/C8AY01436A de les autores Laia Costa, Pilar Rodríguez i Mireia Medina en data del 3 d'octuble de 2018.

La revista Analitycal Methods és una publicació de la Royal Society of Chemistry que té com objectiu l'avenç general de la química i la seva aplicació amb el propòsit de fomentar el creixement i l'aplicació d'aquesta ciència mitjançant la difusió del coneixement químic, establir, defensar i avançar els estàndards de qualificació, competència i conducta dels qui practiquen la química com a professió, servir l'interès públic actuant de forma consultiva o representativa en matèries relacionades amb la ciència i la pràctica de la química i avançar en el progrés de la ciència o la pràctica de la química.

Amb aquesta publicació científica el Laboratori Agroalimentari fa un pas més en la seva contribució a la millora dels processos d’inspecció i control agroalimentari i avança en la transferència del coneixement científic a nivell internacional.

 

Jornades tècniques del 15 al 21 d’octubre

La Cooperativa agrària Plana de Vic ha desenvolupat un concentrador de purins en dues fases per millorar l’eficiència en la gestió de les dejeccions

S’obren les inscripcions a 11 cursos de formació a distància