TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA | 15/10/2018  Ruralcat

La jornada ‘Agricultura 4.0’ debat sobre els beneficis i reptes de la digitalització de l’agricultura i la ramaderia

El passat divendres 28 de setembre, dins el marc de la Fira de Sant Miquel, el Campus Empresarial Agrari, juntament amb el Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, va organitzar la jornada de transferència tecnològica “Agricultura 4.0: cap a la digitalització de l’agricultura”.

Moment de la jornada

Moment de la jornada

Aquesta jornada, presentada pel director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Carmel Mòdol, i la degana del Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, Sílvia Burés, tenia com a objectiu debatre, des d’un punt de vista agronòmic, sobre els beneficis i dificultats presenta la digitalització de l’agricultura, i quin és el camí que ens espera en un futur pròxim per aprofitar al màxim les noves eines de comunicació en el procés productiu del sector primari i en la gestió de les explotacions.

Per obrir la jornada, el cap de la Unitat de Sistemes de Gestió Intel·ligents i gerent d’Eurecat, Gabriel Anzaldi ,va parlar de la nova oportunitat que sorgeix amb la digitalització i la transformació digital potenciada per la Indústria 4.0, que en l’àmbit de l’agricultura es tradueix en un canvi de paradigma a tots els nivells, i, fruit d’això, la generació massiva de dades (big data). Aquest canvi es presenta com un repte, però també com una oportunitat per al sector que permetrà agilitzar els procediments administratius i de gestió de l’explotació, accedir a dades i informació a temps real, compartir i accedir al coneixement i incrementar-lo, i, en combinació amb el desenvolupament de la Internet de les coses, avançar cap a una operació autònoma de l’explotació.

Des del Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya i representant del grup de treball d’Agricultura 4.0 de la Comissió d’Indústria 4.0 dels Enginyers de Catalunya, Fran Garcia va ser l’encarregat d’explicar com s’està transformant l’agricultura a aquest paradigma de la interconnexió dels diferents processos que conformen la cadena productiva i com podem aprofitar al màxim aquesta transformació. El que és clar és que l’agricultura 4.0 presenta un elevat potencial per augmentar la sostenibilitat i productivitat agrícola i l’ús més eficient i precís dels recursos, i per proporcionar als agricultors un alt valor afegit a través d’eines que ajuden a prendre decisions i a gestionar les seves explotacions de manera més eficient. Durant la ponència es va advertir que cal tenir present que no solament es tracta de treballar amb dispositius intel·ligents i recollir dades, sinó que, a més, s’ha de treballar amb dispositius connectats que proporcionin models predictius per així abandonar l’agricultura reactiva i començar a treballar amb una agricultura predictiva que ens permeti predir què passarà i, a partir d’aquí, millorar els processos de producció.

Finalment, hi va haver una taula rodona, moderada per Àlex Escolà del Grup de Recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió (GRAP) de la Universitat de Lleida – Agrotecnio Center, que va comptar amb la presència del fundador de la consultoria AKIS International i d’E-STRATOS, Víctor Falguera, una empresa que es basa en la integració i anàlisi conjunta de grans quantitats de variables d’orígens diversos, i guanyador del 1r Premi a la Innovació Tecnològica i Seguretat en el Disseny de les Màquines Agrícoles i dels Equips de la Indústria Agroalimentària de la Fira Agrària de Sant Miquel i del Saló Eurofruit pel sistema de reg i fertilització WatmanPRO; Joan Sanmartín, veterinari i creador d’OPP Group, assessoria integral en tot el procés de la producció porcina i amb presència internacional dedicada a la producció animal, que ha transformat el rendiment i funcionament de les seves explotacions ramaderes mitjançant la digitalització i la interconnexió de totes les dades recollides al llarg del procés productiu, i Félix González, director tècnic de la Cooperativa Agropecuària i SC de Soses, SCCL, una de les cooperatives de fruita pioneres del Baix Segrià, amb 151 socis agricultors, la major part amb explotacions familiars, que va explicar la problemàtica de la digitalització de les explotacions en un sector en crisi permanent com el de la fruita i com un bon ús de les dades ha permès fer millores en la gestió de les finques dels seus associats.

Una de les conclusions més consensuades és la poca implantació que hi ha de tecnologia a les explotacions agrícoles i ramaderes, un sector on les diferents revolucions han tingut poc impacte i els canvis han estat molt difícils d’introduir a causa del poc relleu generacional que està patint el sector, la manca de formació, la poca informació que hi ha respecte de l’impacte econòmic que poden tenir aquestes tecnologies en la gestió de l’explotació i la poca transparència respecte de la propietat intel·lectual de les dades i la seva exclusivitat. No obstant, les noves tecnologies pròpies de l’agricultura de precisió són les que aportaran les dades fins que arribi la seva interconnexió per poder treballar amb una agricultura predictiva. 

Així mateix, també es va destacar que tota aquesta tecnologia disponible, tant les plataformes de recollida de dades com les explotacions demostratives que es van implementant gràcies a diferents promotors, permetran millorar els resultats tècnico-econòmics de les explotacions mitjançant la millora en la presa de decisions, avançar en la recerca agronòmica, aportar nou coneixement al sector i millorar el disseny de les explotacions.