DESENVOLUPAMENT RURAL | 16/10/2018  Ruralcat

El grup Leader Associació per al Desenvolupament Rural de la Catalunya Central crea la primera eina d'economia circular per al món rural

Es tracta d’una iniciativa totalment pionera en zones rurals, atès que la gran majoria d’iniciatives d’economia circular se centren en les grans ciutats i zones urbanes, que té per objectiu afavorir aquestes inversions a tot el país.

L’economia circular pretén aconseguir que els productes i recursos mantinguin la seva utilitat i valor en tot moment.

L’economia circular pretén aconseguir que els productes i recursos mantinguin la seva utilitat i valor en tot moment.

L’Associació per al Desenvolupament Rural de la Catalunya Central ha desenvolupat l’eina ‘EnCercla’, el primer ‘tool kit’ d’economia circular d’aplicació en el món rural, finançada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) a través dels projectes de cooperació per als Grups d’Acció Local (GAL) de Catalunya.

Aquesta nova eina, gratuïta i de lliure utilització per a qualsevol empresa, és fruit d’un llarg procés iniciat l’any 2016, quan l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central va endegar un projecte centrat en “plantar la llavor” de l’economia circular al territori rural, per tal de poder-lo fer créixer en els anys successius. 

‘EnCercla’ és un instrument d’anàlisi de les empreses que permet classificar-les d’acord amb els criteris d’economia circular estandarditzats a nivell internacional per entitats tan reconegudes com la Fundació Ellen Macharthur, amb la qual també s’hi ha mantingut contacte durant l’execució del projecte.

L’eina ofereix tres resultats molt potents. D’una banda, permet quantificar, en una escala de 0 a 100, el nivell de circularitat de les empreses, fet que permetrà puntuar de forma objectiva i real el criteri d’economia circular dels projectes que es presenten als Ajuts Leader. En segon lloc, es podrà obtenir un resultat global a nivell de territori que permet veure quina és la situació real de les empreses en aquest àmbit, i, en tercer lloc, ofereix un catàleg de propostes personalitzades per a desenvolupar nous projectes en aquesta temàtica, un full de ruta per a assolir un millor nivell de circularitat.

Durant el 2018 s’ha format també als tècnics de medi ambient i promoció econòmica del territori Leader CatCentral, per tal que puguin utilitzar l’eina i ser-ne prescriptors. De les sessions se’n desprèn també un manual tècnic per a aprendre a detectar projectes d’economia circular i fomentar-ne la seva implantació. A més, l’eina s’ha dissenyat de manera que tots els Grups d’Acció Local de Catalunya la puguin integrar en els seus criteris de puntuació de projectes, de manera que l’objectiu d’afavorir aquestes inversions a tot el país sigui una prioritat.

L’economia circular pretén aconseguir que els productes i recursos mantinguin la seva utilitat i valor en tot moment mitjançant un cercle continu que conserva i millora el capital natural, optimitza l’ús dels recursos i minimitza els riscos del sistema al gestionar una quantitat finita d’existències i uns fluxos renovables.