AJUTS | 11/10/2012  RuralCat/DAAM

Convocatòria d'ajuts per a projectes R+D+I en el sector agrari i alimentari

El termini per a presentar les sol·licituds és del 12 d'octubre al 12 de novembre de 2012, ambdós inclosos

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha convocat els ajuts per al foment del plantejament i la redacció de projectes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) per al desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos en el sector agrari i alimentari, per ORDRE AAM/298/2012, de 4 d'octubre (DOGC núm. 6231 - 11/10/2012). 

Els ajuts al plantejament i la redacció de projectes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+i) s’han convocat per un import total de 519.480,5 euros, dels quals 119.480,50 euros van a càrrec del fons FEADER.

L’objecte dels ajuts que estableix aquesta Ordre és el plantejament i la redacció de projectes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) de nous productes, processos i tecnologies, realitzats i liderats per l’empresa, en col·laboració amb els centres o instituts de recerca públics i/o universitats, que impliquin innovació.

 

A qui va dirigit?

- A les empreses agràries.

- A les empreses agroalimentàries.

- A les empreses forestals.

- A les agrupacions i/o associacions i/o cooperatives de les empreses agràries, agroalimentàries o forestals. En el cas d'empreses agroalimentàries i forestals hauran d'estar inscrites al Registre d'indústries agràries i alimentàries de Catalunya (RIAAC).