ENTREVISTA AMB PERE MIRÓ | 25/02/2007  Ruralcat

"Tant la confusió sexual com la captura massiva són eines interessants per al futur"

Amb una extensió de 500 hectàrees al sud del Segrià, l'empresa Espax dedica la seva producció a la fruita dolça, amb mètodes de Producció Integrada i un control exhaustiu de les plagues que poden afectar els seus cultius. En Pere Miró, enginyer tècnic agrícola per l'Escola Tècnica Superior d'enginyeria Agrària de Lleida (ETSEA), és el responsable de control de plagues i de qualitat de producte de l'empresa i ens parla dels mètodes alternatius que fan servir per mantenir a ratlla la Mosca de la fruita, la Carpocapsa o l'Anàrsia, i els resultats que n'obtenen.

Pere Miró, responsable de control de plagues i de qualitat de producte d'Espax

Expliqui'ns una mica les característiques de la seva finca. Fruites Espax gestiona unes 500 ha de fruita dolça, el 90 per cent de les quals és fruita de pinyol (prèssec i nectarina). Tota la producció la comercialitza la pròpia empresa, exportant-ne la pràctica totalitat a mercats de gran exigència. La companyia està certificada en diversos estàndards de qualitat (Producció Integrada, Eurep Gap, ISO 9000, BRC i IFS). La superfície de l¿explotació està dividida en dues zones molt pròximes, Seròs i Aitona, tot i que la seu està localitzada a Soses. Quines són les plagues a les que s'enfronten a Espax i quins problemes causen en la producció? Ens enfrontem a gran quantitat de plagues en cada cultiu però, per la dificultat de control que comporten i pels danys potencials que suposen, podria destacar la Mosca de la fruita (Ceratitis capitata) en tots els cultius, però especialment en prèssec i nectarina, la Carpocapsa (Cydia pomonella) en perera i pomera, la Psil·la (Cacopsila piri), en perera, i de l¿Anàrsia (Anarsia lineatella) i la Grafolita (Grapholita molesta) en presseguer. Com controlen la presència de plagues? La presència de plagues es controla per personal propi de l¿empresa i s¿utilitzen diverses tècniques en funció de la plaga. Per estimar poblacions s¿utilitzen normalment trampes de monitoreig amb feromona sexual, per Anàrsia, Grafolita i Carpocapsa, o amb atraient alimentari en el cas de la Mosca de la fruita. Pel que fa a la Psil·la, utilitzem diversos mètodes de mostreig en funció de l¿època de l¿any.

 

"L¿objectiu de l¿empresa passa per minimitzar l¿ús de fitosanitaris al màxim intentant buscar alternatives viables"

 

Quins són els mètodes que utilitzen en la lluita contra aquestes plagues? Evidentment utilitzem aplicacions amb productes fitosanitaris sempre que estigui justificat, encara que l¿objectiu de l¿empresa passa per minimitzar-ne l¿ús al màxim intentant buscar alternatives viables. Com a mètodes alternatius, per bé que cada cop més coneguts, hem utilitzat tècniques de confusió sexual contra Carpocapsa, Anàrsia i Grafolita i captura massiva contra la Mosca de la Fruita. En els casos de l¿Anàrsia i la Grafolita, després de dos anys de confusió sexual, hem pogut eliminar tots els tractaments químics dirigits específicament contra aquestes plagues. Pel que a la Carpocapsa i a la Mosca de la fruita, hem aconseguit reduccions en el nombre de tractaments d¿entre el 30 i el 70 per cent, depenent de la pressió de plaga, del cultiu i de la parcel·la.

 

"Com més aïllada i gran sigui la parcel·la, més eficàcia demostrarà la confusió sexual"

 

Quin és el mecanisme de funcionament de la confusió sexual en les plagues? La confusió sexual s¿utilitza sempre en plagues que provoquen el dany al cultiu en realitzar la posta, ja sigui sobre la planta o sobre el fruit. Es basa en l¿utilització d¿un producte químic similar a la feromona sexual de l¿espècie objectiu, que es reparteix per la parcel·la mitjançantçant uns difusors. Amb aquests difusors aconseguim que l¿insecte mascle, que localitza la femella a través d¿aquesta substància química que allibera, sigui incapaç de trobar-la, ja que detecta la substància per tota la parcel·la. D¿aquesta manera impedim que els insectes s¿aparellin, i per tant, que produeixin danys al cultiu que volem protegir. Protegint una finca amb aquesta tècnica ningú ens garanteix que una femella aparellada fora de la zona de confusió sexual pugui realitzar la posta en la nostra parcel·la. Per aquest motiu, com més aïllada i gran sigui la parcel·la, més eficàcia demostrarà la confusió sexual. Quins avantatges tenen aquestes tècniques respecte d'altres de més tradicionals? Per bé que la seguretat alimentària està garantida sempre que es compleixi la legislació vigent, la minimització de l¿ús d¿insecticides, i per tant, la reducció de residus dels mateixos en els aliments, sempre és apreciada pel consumidor, que cada cop és mostra més sensible en aquests temes. Cada cop disposem de menys alternatives químiques per a combatre les plagues, i penso que aquestes tècniques són una alternativa intessant per evitar repeticions de tractaments, amb els problemes de resistències que això comporta. A nivell mediambiental, degut a que la feromona sexual de cada espècie és diferent a la de la resta, ens trobem davant una tècnica que no afecta la resta dels insectes que habiten al cultiu i que respecta els insectes que actuen d¿enemics naturals contra les plagues.

 

"El mètode de captura massiva ha suposat una reducció important en el número de tractaments contra la Mosca de la fruita"

 

Pel que fa específicament a la Mosca de la fruita, quins sistemes alternatius de control heu utilitzat? Hem utilitzat el mètode de captura massiva, que ha suposat una reducció important en el número de tractaments contra aquesta plaga. El cas de la Mosca de la fruita és de llarg el més problemàtic en la nostra explotació, tant per la pressió de plaga que detectem com pels danys que ocasiona si no es controla correctament. La incidència d¿aquest insecte es concentra en les 3 o 4 setmanes prèvies a la recol·lecció i això dificulta moltíssim l¿aplicació de productes fitosanitàris respectant els terminis de seguretat. Amb tots aquests problemes, qualsevol alternativa que funcioni evitant l¿us d¿agroquímics resulta molt interessant i la captura massiva ha demostrat una bona eficacia. Els mètodes alternatius de lluita contra les plagues poden ser una bona eina en el futur? Crec que tant la confusió sexual com la captura massiva són eines intessants per al futur. Crec que la tendència del mercat passa per l¿obtenció de productes amb nivells cada cop més baixos de residus de pesticides, i això juntament amb altres avantatges a nivell mediambiental i les restriccions cada cop més fortes de les administracions amb l¿ús de productes fitosanitaris, dóna a aquests mètodes cada cop més força. Com a aspecte a millorar cal destacar que aquestes tècniques són molt més eficaces quan es fan en superficies de cultiu importants, i per tant caldria impulsar-les encara més des de les administracions, per bé que ja s¿han fet diversos projectes amb aquest objectiu. Quins avantatges per al consumidor comporta l'ús d'aquests sistemes alternatius? El primer avantatge és la reducció de tractaments fitosanitaris i la reducció doncs, dels residus de pesticides, presents en els aliments. En segon terme, la societat exigeix cada cop més a tots els sectors productius que la seva activitat respecti el medi ambient i aquests sistemes aporten avantatges importants en aquest aspecte.

Informació relacionada