ENERGIA ANIMAL | 25/02/2007  Ruralcat

De les deixalles làcties a l'energia elèctrica

Els científics de la Universitat Clarkson estan buscant formes perquè els rebuigs lactis de les fàbriques de formatge i de les granges lleteres puguin utilitzar-se com a matèria prima a producció de biogàs per poder generar calor i electricitat en les granges i fàbriques.

Estudiants recollint mostres pel projecte

Estudiants recollint mostres pel projecte. Font: Clarkson University / Christopher Lenney

El professor d'enginyeria civil i mediambiental de la Universitat Clarkson, Stefan Grimberg, afirma que "el biogàs, derivat de la digestió anaeròbia dels fems i el sèrum, representa un important biocombustible que podria proporcionar significatius beneficis econòmics, mediambientals i socials per a milers de granges" L'investigador considera que amb aquest treball "els grangers i les fàbriques de llet poden reemplaçar les fonts externes de calor i energia, reduir els costos del tractament de les aigües residuals, complir amb les regulacions mediambientals i atenuar els riscs dels preus fluctuants de l'electricitat". Grimberg és un dels principals investigadors d'un projecte de dos milions de dòlars per al disseny i construcció d'un "digestor" anaerobi i un sistema de recuperació de calor/energia que s'està portant a terme a una granja lletera al comtat de Jefferson, a Nova York. L'equip interdisciplinari a càrrec de la investigació també inclou enginyers elèctrics. Els investigadors utilitzaran el projecte per demostrar les tecnologies emergents. El programa també promet produir millores importants sobre les tecnologies dels digestors actuals, a través del desenvolupament d'un model d'optimització per al sistema integrat d'energia i a través de mecanismes per separar la sorra, usada com a fons, dels fems.

Altres objectius del projecte


Actualment, més de la meitat dels digestors anaerobis construïts abans de mitjans de la dècada de 1980 no funcionen correctament. Per aquest motiu, Grimberg i els seus col·legues estan interessats en millorar la tecnologia i la fiabilitat del sistema. L'equip d¿investigadors completarà l¿estudi amb:

  • L'anàlisi del cicle de vida dels beneficis mediambientals derivats de la desviació de les deixalles cap a un sistema d'energia.

  • L'eliminació conseqüent de les fonts energètiques associades als combustibles fòssils.

Els investigadors pretenen emprar les tecnologies del model com a base per estendre el sistema del generador d'energia per la zona, i en el futur a una escala més àmplia. Aquest estudi pilot representa un important pas intermedi de transferència de tecnologia entre la investigació inicial de laboratori i la comercialització.