AJUTS | 17/10/2018  Ruralcat

El Departament d'Agricultura i les organitzacions agràries acorden el pagament del màxim permès dels ajuts de la PAC 2018 la primera setmana de desembre

En total s’abonaran 223 milions d'euros a més de 42.000 pagesos de Catalunya.

El Departament d’Agricultura ha acordat amb les organitzacions agràries que durant la primera setmana de desembre es pagui conjuntament la totalitat màxima permesa dels ajuts directes dissociats sol·licitats aquest any a través de la Declaració única agrària (DUN) 2018.

Tots els beneficiaris de pagament bàsic, pagament verd, complement de joves i del règim de petits agricultors cobraran, 15 dies abans respecte els anys anteriors, el 95% de l’import d’aquests ajuts, que correspon al percentatge màxim permès per la normativa comunitària. Aquest pagament es farà un cop finalitzats els controls de les DUN presentades pels sol·licitants dels ajuts.

Els ajuts directes formen part del primer pilar dels ajuts de la PAC finançats en la seva totalitat pel Fons Europeu Agrícola de Garantia Agrària (FEAGA), amb un pressupost anual disponible per a l’Estat espanyol de poc més de 4.000 M€, dels quals a Catalunya se’n gestiona 265 M€ aproximadament.

El Departament d’Agricultura és l’administració encarregada de gestionar els ajuts de la PAC que reben els pagesos i ramaders catalans. Com a organisme pagador, sempre ha estat reconegut oficialment per Brussel·les per la seva eficiència en la gestió d’aquests ajuts.