AJUTS | 18/10/2018  Ruralcat

Un total de 1.505 centres escolars catalans s’adhereixen al Programa de Fruita i Llet per al curs 2018-19

El DARP ha obert el termini de sol·licitud de participació en el procediment de selecció dels proveïdors de fruites i hortalisses i de llet als centres educatius adherits als programes escolars en el curs 2018-2019 i es convoquen els ajuts corresponents.

En el Programa de Fruites i Hortalisses es preveu la distribució de 25 racions de fruites i/o hortalisses per nen i nena

En el Programa de Fruites i Hortalisses es preveu la distribució de 25 racions de fruites i/o hortalisses per nen i nena

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) vol continuar promovent el consum de fruites i hortalisses i de llet als centres educatius catalans a través dels Programes Escolars de Fruites i Hortalisses i de Llet amb l'objectiu d'aconseguir instaurar entre el jovent hàbits alimentaris més saludables.

En el marc de la resolució ARP/2269/2018, d'1 d'octubre s’obre el termini en què els centres educatius poden sol·licitar la participació en els Programes del curs escolar 2018/2019, s’estableix el procediment per participar en la distribució d'aquests productes a centres educatius, i els requisits que han d'acomplir les entitats que estiguin interessades a participar en aquesta distribució i poder sol·licitar l'ajut corresponent.

El nombre de centres educatius i el nombre d'alumnes que han formalitzat l'adscripció per al curs 2018/2019 en el Programa de Fruita Escolar són 1.103 centres educatius i uns 262.500 alumnes de 2n. cicle d'Educació Infantil i d'Educació Primària. mentre que pel Programa de Llet Escolar hi ha adherits 402 centres educatius i, aproximadament, 62.000 alumnes de 1n cicle d’Educació Infantil.

En el Programa de Fruites i Hortalisses es preveu la distribució de 25 racions de fruites i/o hortalisses per nen i nena, a raó de 3 o 4 racions per mes i en el Programa de Llet a les escoles es lliuraran 10 racions de llet sencera UHT per nen i nena i mes, a raó d'una ració màxima de 210 g/nen/a, durant els mesos en què es dugui a terme el Programa.

Els productes que es subministraran i els períodes de subministrament són els següents:

Poden participar en el procés de selecció i sol·licitud de l'ajut corresponent els proveïdors dels productes que, d'acord amb el procediment establert l'article 9 del Reial decret 511/2017 del Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, hagin presentat la Declaració de Participació en els respectius Programes Escolars de Catalunya, davant l'òrgan gestor de la Comunitat Autònoma on tinguin la seva seu social i hagin estat aprovats.

La dotació màxima de la convocatòria d'ajut a què fa referència l'apartat 3 precedent per al curs escolar 2018-2019 és de 2.200.000 euros per al programa de fruita escolar i de 1.500.000 euros per al programa de llet escolar, procedents del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA).

La sol·licitud de participació en el procés de selecció i de petició de l'ajut per a cadascun dels dos programes es formalitzarà en l'imprès normalitzat que s'ha de descarregar des del web https://seu.gencat.cat o web http://agricultura.gencat.cat/ajutsentermini i s'ha de presentar per mitjans electrònics des de la seu electrònica corporativa de la Generalitat de Catalunya http://tramits.gencat.cat, utilitzant el formulari de petició genèrica amb signatura electrònica.