PREMIS | 18/10/2018  Ruralcat

Agricultura atorga les tres Medalles i la placa de la Pesca catalana 2018

Aquests reconeixements volen recompensar els esforços d'aquelles persones o institucions que hagin prestat serveis destacats al sector pesquer català.

Aquestes distincions volen reconèixer les actuacions a favor del sector agrari i pesquer català

Aquestes distincions volen reconèixer les actuacions a favor del sector agrari i pesquer català

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha donat a conèixer els noms dels tres guardonats amb la Medalla de la Pesca Catalana així com la concessió de la Placa commemorativa.

Salvador Manera rep la Medalla per la seva lluita diària per la recuperació d'arts de pesca perduts per evitar la pesca fantasma i també la diversificació de la seva activitat laboral cap a la divulgació i sensibilització de la ciutadania en relació a l'afectació dels plàstics al medi ambient, i la seva col·laboració des de fa anys en la recerca amb organismes de reconegut prestigi com l'Institut de Ciències del Mar en la lluita per la conservació de l'entorn marí.

Rafa Zafra també ha estat distingit amb la Medalla per la seva implicació en la pesca catalana, potenciant el producte fresc i les espècies de peix de poc valor comercial, i la seva difusió. També per la seva relació amb els pescadors, l’interès de les arts de pesca, de l'estacionalitat de les espècies i de allò que preocupa el sector.

La tercera Medalla recau, a títol pòstum, en Josep Ramon Castells per la seva destacada trajectòria com a aqüicultor del musclo i l'ostra rissada en la badia del Fangar del Delta de l'Ebre. El 2007 va impulsar, conjuntament amb la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, la constitució de la Federació de Productors de Mol·luscs del Delta de l'Ebre (FEPROMODEL) de la qual fou el primer president durant el període 2007-2014. Així mateix fou impulsor de les depuradores Marisc Català, SL i Nova Devimar, SL i partícip del reconeixement el 2012 de la “Federació de Productors de Mol·luscs del Delta de l'Ebre” com a agrupació de defensa sanitària, una de les primeres ADS que es van reconèixer a l'Estat espanyol.

D’altra banda, la Placa de la Pesca catalana s’atorga al col·lectiu de dones titulars de les secretaries de les confraries de pescadors, que els correspon la direcció i la coordinació general tècnica i administrativa dels òrgans, els serveis i les dependències de la confraria. La presència de les dones en les secretaries de les confraries s'ha incrementat en els darrers temps. El seu treball i la seva dedicació a les confraries de pescadors empodera i visibilitza el paper de les dones en la gestió de les confraries de pescadors.

Aquestes distincions, de caràcter honorífic i aprovades en el Decret 36/1987, de 29 de gener, volen reconèixer les actuacions a favor del sector agrari i pesquer català.