GRUPS OPERATIUS | 22/10/2018  Ruralcat

ActelGrup valida un model de predicció que permet racionalitzar l’aplicació de fungicides contra la ‘Monilinia’ en fruita de pinyol

Aquest projecte, finançat a través de la operació 16.01.01 de cooperació per a la innovació del PDR de Catalunya 2014-2020, ha comptat amb la participació de les cooperatives Agropecuària i SC de Soses i Fruits de Ponent i ha estat coordinat per l’IRTA.

El projecte ofereix un model de predicció que permet racionalitzar l’aplicació de fungicides a través d’un visor

El projecte ofereix un model de predicció que permet racionalitzar l’aplicació de fungicides a través d’un visor

La producció de fruita de pinyol s’ha incrementant molt en els darrers anys a Catalunya i poder disposar d’una bona estratègia de control de Monilinia és un dels principals reptes del sector productor. Actualment, l’estratègia per al seu control es basa en l'aplicació de fungicides de síntesi per calendari a camp. No obstant, les exigències de la legislació i de les cadenes de distribució porten a desenvolupar estratègies de control més sostenibles amb el medi ambient i respectuoses amb la salut del consumidor

L’objectiu principal del projecte “Control de Monilinia spp. en fruita de pinyol: utilització de models de predicció i mètodes profilàctics” ha estat millorar el control de Monilinia en fruita de pinyol mitjançant models de predicció i mesures profilàctiques. 

El projecte, realitzat entre el 2015 i el 2017 a les comarques del Segrià i la Noguera, ha permès validar i millorar un model de predicció que permet racionalitzar l’aplicació de fungicides tot visualitzant-lo de forma còmoda amb un visor. Aquest model es pot aplicar en la xarxa d’estacions agroclimàtiques que han comprat les empreses. 

Durant l’execució del projecte s’ha constatat també que hi ha molt poques soques resistents als fungicides estudiats i que no s’aprecia una millora si s’aplica el tractament abans de la pluja, però sí si es retira l’inòcul del camp uns dies abans de la collita.

La informació recollida s’ha posat a disposició del sector per tal d’ajudar els agricultors a definir millor les estratègies de control de Monilinia spp. a produir fruita acord amb la legislació i les demandes del consumidor. D’aquesta forma, els productors disposen de fruita més competitiva per als mercats més exigents.

Un Grup Operatiu és un partenariat en què els seus membres comparteixen interessos comuns entorn a un projecte d’innovació específic i de caràcter pràctic vinculat al sector agroalimentari. Els Grups Operatius poden rebre finançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) per a la constitució i redacció del projecte comú o bé per a l’execució d’un projecte pilot innovador.