SANITAT ANIMAL | 23/10/2018  Ruralcat

IRTA CReSA posa a disposició del sector avícola una nova guia de bones pràctiques per a la producció de pollastres d’engreix amb nivells baixos de contaminació amb 'Campylobacter'

Aquesta guia s’ha elaborat en el marc de l’activitat de demostració “Bioseguretat en explotacions avícoles: millora de la competitivitat i anticipació legislativa”, finançada a través de l’operació 01.02.01 de Transferència tecnològica del PDR de Catalunya 2014-2020.

La guia vol donar a conèixer els procediments preventius i les principals pautes d’actuació

La guia vol donar a conèixer els procediments preventius i les principals pautes d’actuació

Campylobacter és la causa més freqüent de malaltia de transmissió alimentària a Europa. Aquest bacteri provoca diarrea en les persones i només a la UE és responsable anualment de nou milions de casos. Donat que Campylobacter és un organisme molt comú tant en els animals domèstics com en els silvestres, es fa evident que l’ambient al voltant de les naus de pollastres ofereix quasi invariablement una font constant de contaminació. És per això que la bioseguretat constitueix una part central dels procediments per a la prevenció del bacteri en les granges de pollastres d’engreix

La ‘Guia de bones pràctiques per a la producció de pollastres d’engreix amb nivells baixos de contaminació amb Campylobacter’ té com a objectiu explicar què és el Campylobacter i els seus factors de risc i donar a conèixer els procediments preventius i les principals pautes d’actuació un cop detectat de manera que puguin ser implementats directament per la indústria avícola. 

La guia s’emmarca dins el projecte de demostració “AVISEGUR: Bioseguretat en explotacions avícoles: millora de la competitivitat i anticipació legislativa” liderat per la investigadora Marta Cerdà, i que té per objectiu proporcionar nous coneixements científics per al control d'aquest bacteri en les explotacions d’aus d’engreix i millorar la competitivitat de les explotacions avícoles mitjançant mesures de bioseguretat que condueixin a una reducció de la prevalença de Campylobacter en granja i en una millora general de l’estat sanitari de les explotacions.

L’activitat també pretén demostrar l’efectivitat de les mesures de bioseguretat en la millora de la productivitat i el rendiment econòmic de les explotacions, mitjançant una millor taxa de conversió i una reducció de l’ús d’antibiòtics.