REG | 23/10/2018  Ruralcat

L’eina de recomanacions de reg en agricultura acumula 1.462 usuaris

L’Oficina del Regant ha generat gairebé 5.000 informes de recomanacions de reg, la gran majoria de cultius llenyosos, seguit d’extensius i hortícoles, i ha enviat més de 100.000 comunicacions via SMS i mail de recomanacions als usuaris registrats durant la campanya de reg, que va del 13 de març al 16 d’octubre.

L’Oficina del Regant disposa actualment d’un total de 1.462 usuaris registrats al servei de recomanacions de reg. L’Eina de recomanacions de reg en agricultura és un dels serveis més consultats i ha rebut des del gener fins al setembre d’aquest any un total de 23.248 visites, la majoria als mesos de maig i juny, mentre que l’Eina de recomanacions de reg en jardineria ha acumulat 1.348 visites. Es tracta de dues eines de suport a la decisió de quant i quan regar que ofereix a l’usuari una recomanació setmanal del seu cultiu. El sistema calcula les necessitats hídriques a partir de les dades diàries de la XAC.

Durant aquest període també s’han emès un total de 4.971 informes personalitzats de reg als usuaris registrats, dels quals 3.956 (79%) corresponen a cultius llenyosos, seguit de 648 de cultius extensius (13%) i 376 d’hortícoles (7,4%). Del total d’usuaris, 386 són de la comarca del Segrià, seguit de la Noguera, amb 128 usuaris, i l’Urgell, amb 87. 

L’Oficina del Regant també ha publicat un total de vuit Butlletins durant l'any 2018, i els publicats fins al setembre han obtingut 358 descàrregues. Els Butlletins, que informen sobre les recomanacions setmanals, articles, jornades i tota l’actualitat en la matèria, també es poden consultar a través de RuralCat. La secció digital dels Butlletins ha obtingut un total de 393 visites.

Pel que fa a les fitxes de “Tècniques de reg”, que recullen resumidament diferents aspectes de la pràctica i maneig del reg, de l’ús de les eines disponibles de reg, aspectes bàsics d’instal·lacions de reg i temes d’energia, entre d’altres, han acumulat 620 visites.

Per últim, cal destacar que durant aquest període l’Oficina del Regant ha enviat 27.287 recomanacions de reg a través d’SMS i 74.892 mails als usuaris registrats.