AJUTS | 24/10/2018  Ruralcat

El Govern destina més de 64 milions d'euros per fomentar la viabilitat de les explotacions agràries

L’objectiu principal dels ajuts és incentivar el desenvolupament de les funcions productives, econòmiques, mediambientals i socials de l'agricultura, amb la finalitat de fomentar la viabilitat de les explotacions agràries i assolir un desenvolupament rural sostenible.

El Contracte Global d’Explotació (CGE) és la integració de diversos ajuts adreçats a les explotacions agràries

El Contracte Global d’Explotació (CGE) és la integració de diversos ajuts adreçats a les explotacions agràries

El Govern ha autoritzat les despeses amb càrrec a pressupostos d’exercicis futurs del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per atendre la convocatòria 2019 d’ajuts associats al Contracte Global d’Explotació del Pla de Desenvolupament Rural (PDR) 2014-2020 per un import total de 64.147.719 euros.
 
El Contracte Global d’Explotació (CGE) és la integració de diversos ajuts adreçats a les explotacions agràries, d’acord amb el que estableix la normativa comunitària en matèria de desenvolupament rural. Les línies d’ajut associades al CGE són les següents:
 
Primera instal·lació de joves agricultors i agricultores.
Millora de la competitivitat de les explotacions agràries.
Mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries.
Diversificació agrària.
Compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques.
Pràctiques agroambientals.
Agricultura ecològica.
Foment de la ramaderia ecològica.
Ajuts d’altres PDR anteriors.
 
Els ajuts associats al CGE s’emmarquen en la programació europea d’acord amb el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya PDR.cat2020 i són cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).
 
L’objectiu principal dels ajuts és incentivar el desenvolupament de les funcions productives, econòmiques, mediambientals i socials de l'agricultura, amb la finalitat de fomentar la viabilitat de les explotacions agràries i assolir un desenvolupament rural sostenible.
  
El Govern també ha aprovat les despeses perquè el DARP pugui atendre la convocatòria 2019 d’ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals del programa Leader. Aquests ajuts en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) 2014-2020, tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), i seran d’un import total de 7.666.666 euros.
 
Els ajuts Leader són ajuts per a entitats i empreses amb la finalitat de millorar la qualitat de vida a les zones rurals i fomentar la diversificació econòmica d’aquests territoris. A través d’aquests ajuts es fomenta la realització d’inversions que generin activitat econòmica en les zones rurals, la creació i/o manteniment de llocs de treball, principalment de dones i joves, i estan adreçats principalment a actuacions per a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris, la creació i desenvolupament de microempreses i pimes, el foment d’activitats turístiques, i la conservació i millora del patrimoni rural.
 
En aquest període, en el PDR 2014-2020 es fixen quatre grans objectius o prioritats de desenvolupament rural:
 
Fomentar l’arrelament i el desenvolupament econòmic i social dels joves al medi rural.
Contribuir a la reactivació econòmica i la creació d’ocupació, amb especial atenció als sectors agrari, alimentari, forestal i les zones rurals.
Estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari.
Promoure accions dirigides a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals.