AJUTS | 25/10/2018  Ruralcat

Els ajuts per al foment de la millora de la competitivitat de les cooperatives agràries s’incrementa fins els 785.000 euros pel 2018

L’increment de la dotació pressupostària respon a la necessitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de continuar fomentant aquestes actuacions i donar cobertura al nombre màxim de beneficiaris.

Aquests ajuts volen contribuir a incrementar la dimensió econòmica i social de les cooperatives agroalimentàries

Aquests ajuts volen contribuir a incrementar la dimensió econòmica i social de les cooperatives agroalimentàries

El Departament d’Agricultura ha aprovat incrementar en 285.000 euros la dotació inicial de l'anualitat 2018 dels ajuts per al foment de la millora de la competitivitat de les cooperatives i altres entitats associatives agràries, que era de 500.000 euros, amb una dotació final resultant de 785.000 euros per al 2018.

Mitjançant la Resolució ARP/1649/2018 es van convocar aquests ajuts corresponents a 2018, 2019 i 2020. L'apartat 4 de l'esmentada resolució fixa un import total de 5.900.000 euros en la convocatòria amb un caràcter de crèdit plurianual distribuït entre les tres anualitats 2018, 2019 i 2020, dotat amb uns imports màxims de 500.000 euros per a l'anualitat de 2018, 2.600.000 euros per a la anualitat de 2019 i de 2.800.000 euros per a la anualitat de 2020. 

Aquest pressupost ha resultat insuficient per atendre totes les sol·licituds presentades per aquest règim d'ajuts. Atès que el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació considera necessari continuar fomentant aquestes actuacions i donar cobertura al nombre màxim de beneficiaris, s'incrementa la dotació inicial establerta per a l'anualitat 2018 amb els recursos econòmics addicionals de què disposa.  

Aquests ajuts volen fomentar la concentració i la intercooperació com a factor d'incentivació que contribueixi a incrementar la dimensió econòmica i social de les cooperatives agroalimentàries, així com potenciar les zones rurals i a facilitar-ne el desenvolupament, amb l'adopció de mesures de modernització, de gestió empresarial i de comercialització que n'augmentin la competitivitat. Aquests ajuts auxilien processos d'integració cooperativa, serveis de consultoria externa, participació en fires comercials, inversions relacionades amb la transformació i la comercialització de productes agrícoles i contractació de personal qualificat.