DARP | 25/10/2018  Ruralcat

S'inicien els tràmits per aprovar la nova Llei d'Espais Agraris

La futura llei ha d’assegurar la capacitat productiva agrícola de Catalunya i fomentar el relleu generacional. També és el primer pas per aconseguir la sobirania alimentària de Catalunya.

1.	La Llei vol aconseguir donar seguretat jurídica als productors i assegurar la competitivitat de les explotacions

1. La Llei vol aconseguir donar seguretat jurídica als productors i assegurar la competitivitat de les explotacions

La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, ha explicat avui al Parlament de Catalunya que “la futura llei d’espais agraris ha d’assegurar la capacitat productiva agrícola de Catalunya”. Per aconseguir-ho, Jordà ha afirmat que “és necessària una regulació per dotar-nos d’eines de protecció que permetin preservar els espais agraris que ens serveixen l’alimentació del nostre país”. La consellera ha intervingut aquest matí en el debat de totalitat de la Proposició de Llei d’espais agraris, que ha superat el tràmit amb el suport dels grups parlamentaris Republicà, Junts per Catalunya, Socialistes i Units per Avançar i Catalunya En Comú Podem.

La consellera ha recordat que el Departament d’Agricultura, amb aquesta Llei,  presentada el juliol de 2017, però que va decaure per la dissolució del Parlament a causa de l’aplicació de l’article 155 CE, dona resposta a “una reivindicació històrica del sector i del territori”. Teresa Jordà ha explicat que, amb la nova normativa, es vol aconseguir donar seguretat jurídica als productors que treballen la terra i assegurar la competitivitat de les explotacions, i també fomentar “un territori dinàmic i cohesionat, amb més oportunitats, que faciliti el manteniment de la població al camp i en garanteixi el relleu generacional”. A més, aquesta Llei preveu la figura dels Plans Territorials Agraris “que s’han d’elaborar d’acord amb les necessitats i inquietuds del territori. 

Finalment, la consellera ha explicat que aquesta regulació ha de permetre “lluitar contra les terres en desús i així activar al màxim el potencial productiu del país. És un primer pas per aconseguir la sobirania alimentària de Catalunya”. En aquest sentit, la nova norma definirà el que haurà de ser un banc de terres, en què els propietaris amb terres en desús, o en estat no productiu, o que no les vulguin treballar més però no les vulguin vendre, tinguin un espai públic per posar-les en oferta d’explotació.