FORMACIÓ | 01/11/2018  Ruralcat

Agricultura signa un conveni per contribuir a la millora de l’oferta formativa forestal

La superfície forestal a Catalunya i els resultats de la radiografia del sector indiquen la importància econòmica del món forestal a Catalunya.

La superfície forestal a Catalunya indiquen la importància econòmica del món forestal a Catalunya

La superfície forestal a Catalunya indiquen la importància econòmica del món forestal a Catalunya

"La formació és un instrument més per a la dinamització del sector econòmic forestal”. Així ho ha dit la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, en l’acte de signatura d’un conveni de col·laboració entre el Centre de la Propietat Forestal de Catalunya i el Centre de Formació Forestal Especialitzada del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura.

L’objectiu d’aquest conveni és contribuir a la millora de l’oferta formativa del centre osonenc introduint aspectes referents a la interpretació dels plans tècnics de gestió i millora forestals i a la gestió silvícola innovadora. A més, també incideix en els compromisos de gestió forestal sostenible que inclou el sistema internacional de certificació PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification). Aquesta certificació és la més implantada a Catalunya amb més de 280.000 ha adscrites.

La superfície forestal a Catalunya i els resultats de la radiografia del sector indiquen la importància econòmica del món forestal a Catalunya. Jordà ha volgut aprofitar l’apadrinament d’aquest conveni per recordar que el Departament treballa en la definició d’un Pla estratègic forestal que serveixi com a full de ruta del sector per als pròxims anys.

Aquest curs escolar, l’Escola Agrària del Solsonès del DARP ofereix per primera vegada la formació dual al Grau Superior de Gestió Forestal i del Medi Natural. Aquesta iniciativa ha sorgit com a demanda d’empreses i institucions del sector forestal català. L’Escola ha establert convenis de col·laboració amb Forestal Catalana, Cooperativa Serveis Forestals, Associació de Rematants i Serradors de Catalunya (ARESCAT) i Associació Catalana d´Empreses de Treballs Forestals, entre d’altres.

Al llarg del cicle, l’alumnat que compleixi uns requisits serà presentat a aquestes empreses que confirmaran el seu interès en les persones candidates. La modalitat dual es basa en aquest acord mutu entre ambdues parts i es diferencia de les pràctiques en empreses perquè són els tutors que l’alumnat té a l’empresa els qui fan de formadors directament. Tot això, amb el seguiment del programa formatiu preparat amb el professorat de l’Escola Agrària. 

El Centre de la Propietat Forestal (CPF), adscrit al DARP, fomenta la gestió forestal sostenible en els terrenys forestals de titularitat privada (80% dels terrenys forestals), tramita i aprova instruments d’ordenació forestal (IOF) i vetlla per l’execució correcta dels compromisos que s’hi estableixen.

En virtut del conveni signat, el CPF es compromet a formar l’alumnat sobre la Gestió Forestal Sostenible i aspectes referents a la integració de la prevenció d’incendis forestals i la biodiversitat en la gestió forestal. El CPF impartirà la formació bàsica sobre el sistema internacional de certificació forestal sostenible PEFC i els compromisos del sistema en matèria de gestió forestal sostenible per part de la propietat i les empreses de treballs forestals.

El Centre de Formació Forestal Especialitzada (CFFE) és una iniciativa del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura. La formació forestal especialitzada es desenvolupa amb el suport de les àrees d’espais naturals i de desenvolupament local de la Diputació de Barcelona. Aquest organisme s’inspira en els valors de la pedagogia catalana, en clara sintonia amb la realitat social i territorial, i té com a finalitats la dignificació i professionalització del sector forestal a través de la formació.