INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA | 05/11/2018  Ruralcat

La Venda de proximitat disposa de 2.532 productors adherits

La Venda de proximitat, que apropa els productes al consumidor final, compta amb productes de Venda directa i de Circuit Curt. A l’espai de RuralCat es pot accedir a la tota informació sobre aquest tipus de comercialització.

La venda de proximitat s’identifica amb un logotip

L’apartat de Venda de proximitat de Ruralcat ofereix tota la informació sobre aquest tipus de comercialització que es defineix com la venda de productes agroalimentaris, procedents de la terra o de la ramaderia o bé com a resultat d'un procés d'elaboració o de transformació que els productors o agrupacions de productors agraris realitzen en favor del consumidor final, directament o mitjançant la intervenció d'una persona intermediària.

La venda de proximitat inclou la venda directa i la venda en circuit curt. La venda directa és la que fan directament els productors o les agrupacions de productors agraris en favor del consumidor sense la intervenció de persona intermediària. Aquest tipus de venda es pot dur a terme en la pròpia l’explotació, en agrobotigues, en fires o mercats locals o en altres llocs que no siguin establiments comercials permanents. La venda directa es pot efectuar també a distància, o bé de forma ambulant d’acord amb el que estableix la normativa vigent sobre comerç interior.

D’altra banda, la venda de circuit curt és la que duen a terme productors o agrupacions de productors agraris en favor del consumidor final amb la intervenció d’una persona intermediària. Es pot fer en establiments minoristes, agrobotigues, establiments de turisme rural i de restauració, i també a distància o bé de forma ambulant.

A la pestanya de Productors adherits es pot accedir al llistat de les empreses i particulars adherits com a productors a la venda de proximitat. Actualment hi ha 2.532 productors adherits, dels quals 1.184 combinen la venda de Circuit curt i Venda directa, 860 són de Venda directa i 488 de Circuit curt. En aquest enllaç també es pot accedir als tràmits i requisits per a adherir-se al programa, que està regulada pel Decret 24/2013, de 8 de gener.

Pel que fa a la seva identificació, la venda de proximitat s’identifica amb un logotip, que indica el decret que regula aquest tipus de venda, el nom de la Generalitat de Catalunya i la modalitat de venda: directa o en circuit curt. 

En el cas de venda directa, l’acreditació i el logotip s’han d’exhibir de forma obligatòria en un lloc visible i preferent. Pel que fa als productes elaborats, el logotip es pot fer constar en l'etiquetatge. En el cas de venda de circuit curt, les persones o agrupacions acreditades han d’identificar aquests productes, abans de la seva comercialització, amb el logotip i s’escau les mencions obligatòries que estableix la normativa vigent en matèria d’etiquetatge.

Des de l’espai de RuralCat es pot accedir a tota la informació sobre Com adherir-se al sistema de Venda de proximitat. Els productors i les agrupacions de productors han de comunicar la seva adhesió al sistema de venda de proximitat mitjançant la declaració única agrària (DUN), on trobaran un apartat específic per a fer-ho. Un cop declarada l’adhesió, les persones interessades es poden descarregar el logotip identificatiu i el Manual d’identificació gràfica, on es descriu com s’ha d’utilitzar el logotip en els diferents casos de comercialització i les diferents aplicacions. Es pot accedir a tota aquesta informació des de la pestanya de Com identificar els productes

Des de l’espai Venda proximitat també es poden descarregar diversos materials i documents divulgatius relacionats com el tríptic i el pòster de venda de proximitat, la Guia de pràctiques correctes d’higiene per a la venda d’aliments en mercats no sedentaris i fires, la Guia de pràctiques correctes d’higiene per al sector apícola, la Guia per a la venda de proximitat dels productes agroalimentaris i la Guia de pràctiques correctes d’higiene per a petits establiments del sector lacti.