CONTROL SANITARI | 01/02/2007  Ruralcat

Tretze comarques catalanes ja són indemnes de la malaltia de l¿Aujeszky

Les últimes dades obtingudes del resum de l'any 2006 en relació a l'Aujeszky indiquen que el sector porcí i el DAR estan avançant d'acord amb les previsions contra aquesta malaltia.

Porc

Des del DAR s'han publicat les dades en relació a l'estat de les comarques. Així doncs, de les quaranta-una comarques catalanes, tretze ja estan qualificades com a indemnes de la malaltia d'Aujeszky (Alt Urgell, Alta Ribagorça, Baix Camp, Barcelonès, Cerdanya, Garraf, Pallars Sobirà, Priorat, Ribera d'Ebre, Ripollès, Tarragonès, Terra Alta i Vall d'Aran). Tretze comarques més i alguns municipis de la Noguera i el Segrià es troben en vies d'obtenció de l'esmentada qualificació, i set comarques més, tot i no haver iniciat encara els tràmits de qualificació, es troben classificades com a comarques de baixa prevalença. Així doncs, només queden 6 comarques amb una prevalença superior al 10 per cent, i cap d'aquestes supera el 50 per cent de positivitat enfront la malaltia. La prevalença és el percentatge de positivitat de la malaltia. Dins el marc del programa de lluita, control i eradicació de la malaltia d'Aujeszky durant l'any 2006 el DAR ha efectuat un total de 789.687 controls serològics o analítiques de laboratori. Els resultats provisionals indiquen que Catalunya té, a finals de 2006, una prevalença per explotacions de reproductores d'un 11.33 per cent. Aquest resultat representa una disminució important respecte les prevalences obtingudes l'any 2005, on aquest valor es situava en un 32.13 per cent. Les prevalences per explotacions d'engreix es situen entorn el 4.62 per cent (l'any 2005 corresponien a un 10.23 per cent). Els resultats, també provisionals, de prevalences per animals determinen una prevalença per animals reproductors d'un 3.95 per cent i per animals d'engreix d'un 3.83 per cent (l'any 2005 eren del 7 per cent i el 6.22 per cent respectivament). Segons Montserrat Gil de Bernabé, directora general d'Agricultura, Ramaderia i Innovació, 'cal continuar en aquesta bona línia i accelerar la millora per tal d'aconseguir l'objectiu de ser lliures de la malaltia a final d'aquest any'. L'Aujeszky és una malaltia contagiosa causada per un virus, que afecta la majoria dels animals domèstics, fonamentalment l'espècie porcina. El porc és l'hoste primari del virus i el principal disseminador de la malaltia. Es tracta d'una malaltia de declaració obligatòria segons l'OIE (Oficina Internacional d'Epizoòties). La malaltia d'Aujeszky no afecta els humans. L'eradicació de la malaltia constitueix una de les bases essencials per a l'establiment del mercat intracomunitari d'animals i de les seves carns i productes, així com per a l'augment de la productivitat ramadera i en conseqüència del nivell de renda dels ramaders. El pla de lluita, control i eradicació de la malaltia es fonamenta en:

  • L'obligatorietat dels ramaders de vacunar els animals de l'explotació, tant els destinats a la reproducció com els d'engreix.
  • El control serològic.
  • La qualificació sanitària de les explotacions.
  • El control dels moviments de bestiar porcí.

Les dades actualitzades es poden consultar al web del DAR .