SANITAT VEGETAL | 17/03/2010  Phytoma/Agronoticias

Trobada internacional a Espanya sobre Tuta absoluta

Els dies 23 i 24 de març representants de més de 20 països debatran a València la problemàtica de la "Tuta absoluta. L'arna del tomàquet, un greu problema en expansió".

tomàquets

L'objectiu d'aquesta primera trobada és que esdevingui una tribuna internacional de debats a nivell tecnicocientífic, per intercanviar idees sobre com abordar el control d'aquest greu problema a tots aquells països que s'estan veient afectats. Des de la seva arribada a Europa, a través dels cultius de la costa Mediterrània, a l'estiu de 2007, aquesta arna d'origen sud-americà està causant greus problemes als cultius hortícoles, principalment al tomàquet.

La plaga de la Tuta absoluta representa una greu complicació per a l'horticultura espanyola, ja que comporta un període de quarantena, la qual cosa frena l'exportació dels fruits en fresc perquè s'impedeix la seva comercialització a determinats mercats.
La descripció biològica del cicle de la Tuta absoluta, així com la seva expansió en el món, les estratègies per al seu control, l'aplicació de tècniques de confusió sexual, el control biològic o l'aplicació de parasitoides, seran alguns dels temes que abordaran a València prestigiosos experts en l'arna del tomàquet d'Espanya, França, Algèria, Brasil, Estats Units o Regne Unit.
Alguns dels ponents de la trobada seran científics tan qualificats internacionalment com Ferran Garcia-Marí (Institut Agroforestal Mediterrània, Universitat Politècnica de València), Alberto Urbaneja (Institut Valencià d'Investigacions Agràries, IVIA), Dr. Shakir Al-Zaidi (Russell IPM Ltd. UK), Tomás Cabello (Centre d'Investigació en Biotecnologia Agroalimentària, Universitat d'Almeria), Rosa Gabarra (IRTA, Cabrils. Barcelona), Dr. Dirk Ave (Director Tècnic de Bacillus thuringiensis en Agricultura. Valent BioSciences Corporation, Illinois, EUA), Antonio Monserrat (Servei de Sanitat Vegetal de la Regió de Múrcia), Yamina Guenaoui (Universitat de Mostaganem, Algèria), Nicolas Desneux (Unité de Recherches Intégrées en Horticultura. INRA, Sophia-Sophia-Antipolis. França) o Marcelo Picando (Universidade Federal de Viçosa, Brasil).
La trobada tindrà lloc al Saló Paranimf, de l´Edifici Rectorat a la Universitat Politècnica de València. 

Informació relacionada