PORCÍ | 26/11/2012  RuralCat/DAAM

Govern i sector porcí avaluen el cost de la implantació del SICAP

En aquets moments hi ha tres alternatives per a la implantació total del sistema arreu dels escorxadors catalans

canal porcina

El director general d’Agricultura i Ramaderia del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), Miquel Molins, va presidir la reunió de la Comissió Gestora del Sistema d’Identificació, Pesatge i Classificació de Canals Porcines (SIPCAP), celebrada a la seu dels serveis centrals del Departament  a Barcelona i que va comptar amb representants del DAAM i de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), de les entitats representants dels productors Unió de Pagesos, JARC, PORCAT i ANPROGAPOR, i dels escorxadors l’Associació Catalana d’Escorxadors i Sales de Desfer (ACES).

 
La trobada va servir per a fer un repàs de totes les actuacions dutes a terme des de la darrera reunió de l’organisme, ara fa tot just un any, i en particular les derivades dels treballs i dels acords formalitzats en el si del Grup de Treball Tècnic que aleshores es va decidir per consens constituir per tal d’agilitzar els treballs de posada en marxa de la base de dades del SIPCAP.
 
També es va informar de les gestions fetes des del DAAM, en col·laboració amb l’IRTA, per a comprovar la gestió de la classificació i el tractament de les dades informatitzades que aplica la cooperativa de la Bretanya francesa Uniporc Ouest, model que tot i no ser igual que el català, ha permès obtenir informació molt valuosa de les referències que es consideren més importants a l’hora de gestionar les dades i processar i organitzar el model de classificació entre els diferents escorxadors.
 
Val a dir que, com es va exposar en la reunió, en aquets moments hi ha damunt la taula tres alternatives per a la implantació de la base de dades que preveu el Decret 85/2010, amb el desenvolupament previ de dues proves pilot que permetrien determinar el cost de la implantació total del sistema arreu dels escorxadors catalans.