RURALCAT | 15/11/2018  Ruralcat

RuralCat estrena l’apartat web ‘Veterinaris’ amb informació sobre els tràmits i requisits per a l’exportació de productes d’alimentació animal

Per tal de facilitar el tràmit que els operadors d’alimentació animal o subproductes animals i productes derivats no destinats al consum humà (SANDACH) han de fer davant l’Administració, el DARP facilita als veterinaris els tràmits per tal que puguin emetre l’atestació sanitària corresponent que inclogui tots aquells requisits exigits per a una determinada exportació.

El curs permet conèixer les responsabilitats i obligacions dels veterinaris habilitats i el sistema de certificació per a l’exportació

El curs permet conèixer les responsabilitats i obligacions dels veterinaris habilitats i el sistema de certificació per a l’exportació

L’exportació de productes destinats a l’alimentació animal així com de subproductes animals i productes derivats no destinats al consum humà (SANDACH) esdevé una activitat fonamental en el sector de l’alimentació animal a Catalunya.
 
El Reial Decret 993/2014, de 28 de novembre, pel que s'estableix el procediment i els requisits de la certificació veterinària oficial per a l'exportació, fixa els conceptes d’atestació sanitària i agent certificador. L’Atestació sanitària és la certificació veterinària, realitzada per un agent certificador, emesa amb destinació al Servei d'Inspecció Veterinària en Frontera, que podrà emetre el certificat veterinari d'exportació corresponent o la declaració de no intervenció. D’altra banda, la figura de l’Agent certificador és un funcionari dels Serveis veterinaris oficials de les comunitats autònomes  que, entre les seves funcions, figura la realització d'atestacions sanitàries; o, en el seu cas, veterinari autoritzat o habilitat per a la realització d'atestacions sanitàries, amb les limitacions que l'autoritat competent consideri necessàries.
 
En aplicació del decret i per tal de facilitar el tràmit que els operadors d’alimentació animal han de fer davant l’Administració, el Departament d'Agricultura habilitarà els veterinaris per tal que puguin emetre l’atestació sanitària corresponent que inclogui tots aquells requisits exigits per a una determinada exportació
 
El RD exclou la possibilitat que els organismes independents de control (empreses certificadores) emetin atestacions sanitàries, ja que el seu àmbit d’aplicació és el de l’exportació de productes destinats a consum humà i, a més, han d’estar acreditades per ENAC. Tanmateix, sí poden estar habilitats veterinaris col·legiats que treballin per a aquests organismes, a títol personal. Els veterinaris han d’acreditar la seva condició de Llicenciat o Grau en Veterinària en el moment de la inscripció a l’examen.
 
Des del menú Formació de RuralCat, a l’apartat Veterinaris, es pot accedir a la inscripció del curs “Habilitació de veterinaris” que té per objectius conèixer les responsabilitats i obligacions dels veterinaris habilitats i el sistema de certificació per a l’exportació, així com saber els conceptes de seguretat alimentària i les responsabilitats dels operadors en aquest àmbit. El curs també permet assolir coneixements sobre requisits d’etiquetatge en productes destinats a l’alimentació animal, saber quines són les matèries primeres prohibides que no poden ser destinades a alimentació animal, conèixer com funciona el registre d’establiments d’alimentació animal i de subproductes animals no destinats a consum humà (SANDACH), el sistema d’autocontrols i d’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics i la normativa referent a SANDACH, així com el funcionament de la xarxa d’alertes.
 
El curs s’estructura en 6 temes diferents:
 
Tema 1: la Seguretat Alimentària
Tema 2: El sector de l’alimentació animal: requisits i autocontrols
Tema 3: L’àmbit dels SANDACH: requisits i autocontrols
Tema 4: La xarxa d’alertes
Tema 5: Registre d’establiments i control oficial de l’Alimentació Animal
Tema 6: Certificació veterinària oficial per al comerç amb països tercers
 
Aquesta formació, que és oberta i gratuïta un cop l’usuari està registrat a RuralCat, no té una durada determinada, ja que varia en funció del que requereixi cada alumne. Les persones que superin l’examen tipus test del contingut del curs se’ls lliurarà una Resolució d’habilitació que acreditarà la seva habilitació per emetre atestacions sanitàries per a exportar.
 

Notícies relacionades