AJUTS | 16/11/2018  Ruralcat

Agricultura destinarà prop de 732.000€ en ajuts a la paralització temporal d'activitats pesqueres

Catalunya s’ha dotat recentment d’un model de cogestió que contribueix a la transició del sector pesquer cap a la sostenibilitat.

Garantir la competitivitat del sector pesquer és una de les estratègies de l’Estratègia Marítima de Catalunya

Garantir la competitivitat del sector pesquer és una de les estratègies de l’Estratègia Marítima de Catalunya

La Direcció General de Pesca i Afers Marítims del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació destinarà gairebé 732.000 euros al pagament dels ajuts a la paralització temporal de l’activitat pesquera, corresponents als anys 2016 i 2017, en les modalitats d’arrossegament i encerclament catalanes. El Departament ha valorat les sol·licituds presentades i ha acordat l’elegibilitat de 188 expedients d’armadors de les flotes d’arrossegament i encerclament d’arreu de Catalunya i de 13 pescadors/es.

Els ajuts a la paralització temporal, convocats en el marc del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP), estan destinats als armadors i mariners del sector pesquer amb port base a Catalunya de les modalitats d’arrossegament i encerclament.

El director general de Pesca i Afers Marítims, Sergi Tudela, ha manifestat la seva satisfacció perquè els diners comencin a arribar al sector i confia en que el MAPAMA accepti els recursos d’alçada presentats per la resta de la flota en relació als sistemes de verificació del requisit d’inactivitat de les embarcacions pesqueres. Aquests recursos afecten a 54 embarcacions de pesca i representen 199.270,18€ que haurien d’arribar al sector.

Catalunya s’ha dotat recentment d’un model de cogestió pesquera fonamentat en la implicació plena dels pescadors, científics i societat civil en la gestió. Aquest sistema, que ha estat guardonat recentment per la FAO, contribueix a la transició del sector pesquer cap a la sostenibilitat.

Garantir la competitivitat del sector pesquer és una de les estratègies de l’Estratègia Marítima de Catalunya. Per això el Govern de la Generalitat ha reclamat al Ministeri que es retorni al model descentralitzat de gestió dels ajuts a les vedes, per tal de millorar i agilitar la tramitació dels ajuts i el seu pagament efectiu.

 

Informació relacionada