AJUTS | 19/11/2018  Ruralcat

El Departament d'Agricultura abona 11,7 milions d’euros dels ajuts a la ramaderia ecològica i a zones amb limitacions naturals

L’objectiu d’aquests ajuts és compensar el lucre cessant i l’increment de costos associats a pràctiques respectuoses amb el medi ambient que suporten els operadors ecològics, i assegurar un ús continuat de les terres.

Aquests ajuts, amb compromisos a cinc anys vista, s’emmarquen dins del PDR.cat2020

Aquests ajuts, amb compromisos a cinc anys vista, s’emmarquen dins del PDR.cat2020

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) continua efectuant els pagaments del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya PDR.cat2020 complint així amb els compromisos assumits amb els agricultors. Així, el DARP fa efectiu el pagament dels imports corresponents a la campanya 2017 de l’ajut per a la Ramaderia Ecològica i el pagament restant de l’ajut a les Zones amb Limitacions Naturals, que es correspon amb el 60% de l’ajut.

Aquests ajuts, amb compromisos a cinc anys vista, compten amb el cofinançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). L’import total dels pagaments és de 5.126.928,29€ de la Ramaderia ecològica, a 531 beneficiaris de 30 comarques, i 6.651.042,76€ del 60% restant de l’ajut a les Zones amb limitacions naturals, a 4.989 beneficiaris de 35 comarques, i amb un impacte en 302.710 hectàrees.

- Ramaderia ecològica:

L’objectiu d’aquest ajut és compensar el lucre cessant i l'increment de costos associats a pràctiques respectuoses envers el medi ambient que suporten els operadors ecològics. En aquest sentit, l'operació té en compte la variació en el rendiment productiu, la millora de les instal·lacions i la reducció de la densitat animal, i la disminució dels transports d'animals entre granges de cria i d'engreix. Així mateix, també preveu la variació en els costos per l'increment de la despesa relativa a la major dedicació dels productors i la inclusió de farratges ecològics en la dieta, en substitució d'una dieta únicament basada en pinsos concentrats.

Comarca

Expedients Pagats

Import €

ALT EMPORDÀ

23

                196.229,83  

ALT PENEDÈS

1

                       202,13  

ALT URGELL

24

                147.033,22  

ALTA RIBAGORÇA

44

                397.850,48  

ANOIA

4

                  26.776,37  

BAGES

14

                141.582,80  

BAIX CAMP

2

                  21.350,48  

BAIX EMPORDÀ

2

                  13.157,63  

BERGUEDÀ

27

                245.424,54  

CERDANYA

53

                448.461,06  

CONCA DE BARBERÀ

1

                  10.048,50  

GARROTXA

15

                126.642,22  

GIRONÈS

5

                  75.353,66  

LA NOGUERA

2

                  15.392,45  

LA SELVA

1

                  10.675,00  

LES GARRIGUES

1

                  11.261,25  

MARESME

1

                    4.076,60  

MONTSIÀ

2

                  19.496,40  

OSONA

17

                160.669,73  

PALLARS JUSSÀ

68

                934.327,91  

PALLARS SOBIRÀ

96

                730.049,47  

PLA DE L'ESTANY

6

                122.587,13  

PRIORAT

1

                  11.863,70  

RIBERA D'EBRE

2

                  10.620,38  

RIPOLLÈS

84

                971.416,64  

SEGARRA

4

                  28.907,16  

SOLSONÈS

12

                  98.564,83  

VAL D'ARÀN

10

                  36.588,12  

VALLÈS OCCIDENTAL

1

                  20.047,00  

VALLÈS ORIENTAL

8

                  90.271,60  

TOTAL

531

             5.126.928,29  

 

- Zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques:

L'objectiu d’aquests ajuts és assegurar un ús continuat de les terres agràries, contribuir al manteniment d'una comunitat rural viable, que possibiliti la conservació del camp, i mantenir i fomentar sistemes agraris sostenibles amb especial consideració envers les exigències mediambientals. Per això, es compensa els costos addicionals i les pèrdues de renda per la realització de l'activitat agrària en les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques, concedint els pagaments als/les agricultors/es que duguin a terme la seva activitat agrària en aquestes zones.

COMARCA

Expedients Pagats

Import 40%

Import 60%

Import total

ALT CAMP

25

10.309,59

15.464,40

25.773,99

ALT EMPORDÀ

5

4.350,84

6.526,27

10.877,11

ALT PENEDES

6

3.815,68

5.723,47

9.539,15

ALT URGELL

185

173.295,92

259.944,03

433.239,95

ALTA RIBAGORÇA

63

171.526,11

257.289,19

428.815,30

ANOIA

149

118.013,44

177.020,16

295.033,60

BAGES

101

90.731,50

136.075,61

226.807,11

BAIX CAMP

19

14.121,35

21.181,98

35.303,33

BAIX EBRE

13

5.222,19

7.833,26

13.055,45

BAIX PENEDES

1

749,13

1.123,69

1.872,82

BERGUEDÀ

208

252.662,51

378.993,91

631.656,42

CERDANYA

174

239.651,60

362.673,37

602.324,97

CONCA DE BARBERÀ

230

189.616,59

284.424,98

474.041,57

GARRAF

1

177,62

266,42

444,04

GARROTXA

128

105.805,76

158.708,63

264.514,39

GIRONÈS

1

448,54

672,80

1.121,34

LA NOGUERA

205

148.195,90

222.293,92

370.489,82

LA SELVA

8

5.951,83

8.927,74

14.879,57

LES GARRIGUES

649

361.098,24

545.661,66

906.759,90

OSONA

261

245.152,19

367.728,31

612.880,50

PALLARS JUSSÀ

291

398.632,75

597.949,11

996.581,86

PALLARS SOBIRÀ

146

399.739,44

599.609,14

999.348,58

PLA DE L'ESTANY

11

9.109,12

13.663,71

22.772,83

PLA D'URGELL

4

651,06

976,59

1.627,65

PRIORAT

183

65.794,46

98.691,68

164.486,14

RIBERA D'EBRE

299

144.902,76

218.483,43

363.386,19

RIPOLLÈS

189

278.857,80

418.286,72

697.144,52

SEGARRA

184

143.550,51

215.320,15

358.870,66

SEGRIÀ

331

180.721,70

271.082,48

451.804,18

SOLSONÈS

270

302.366,72

454.823,05

757.189,77

TERRA ALTA

564

255.532,02

383.297,83

638.829,85

URGELL

45

26.524,31

39.786,46

66.310,77

VAL D'ARÀN

19

57.249,15

89.153,04

146.402,19

VALLÈS OCCIDENTAL

3

2.761,71

4.142,58

6.904,29

VALLÈS ORIENTAL

18

18.162,00

27.242,99

45.404,99

TOTAL

4.989

 4.425.452,04  

 6.651.042,76  

         11.076.494,80  

 

Informació relacionada