FORMACIÓ A DISTÀNCIA | 19/11/2018  Ruralcat

El proper 26 de novembre s’obren les inscripcions a 7 cursos de formació a distància

El proper dilluns s’obriran les inscripcions a nous cursos a distància que ofereix el Servei de Formació Agrària a través del portal RuralCat. El període d’inscripció finalitzarà el 5 de desembre.

Les inscripcions s'obren la setmana vinent

Les inscripcions s'obren la setmana vinent

Els cursos que s’ofereixen són:

Aigua, sòl i fertilització. Ecosistemes

Aquest és un curs obert a tothom però està especialment adreçat als alumnes que segueixen un itinerari formatiu dins del procés d'incorporació a l'empresa agrària. Es pretén que, en finalitzar aquest curs, els estudiants puguin conèixer els processos que intervenen en la relació aigua-sòl-planta, calcular els temps de reg del cultiu i l'aportació d'aigua necessària, conèixer la composició mineral i orgànica dels sòls agrícoles, identificar les propietats físiques i fisicoquímiques del sòl i dels nutrients de les plantes per planificar la fertilització equilibrada, i Identificar les propietats i la composició dels productes orgànics aplicables a la fertilització dels cultius, conèixer els principis ecològics i estudiar els fluxos energètics de l'entorn agrorural

Dates: del 15/01/2019 al 05/04/2019
Durada: 63h
Cost de la inscripció: 65€

Maneig i manteniment del tractor i màquines motrius

Aquest és un curs obert a tothom, però està especialment adreçat als alumnes que segueixen un itinerari formatiu dins del procés d'incorporació a l'empresa agrària. Es pretén que, en finalitzar aquest curs, els estudiants puguin identificar les parts del tractor i manejar els seus elements i mecanismes, manejar el tractor amb eficiència i seguretat, realitzar les operacions bàsiques de manteniment, identificar les avaries més freqüents en maquinària agrícola, avaluar els riscos derivats de l’ús de la maquinària agrícola i entendre les normes de seguretat i recomanacions dels manuals d’utilització de la maquinària agrícola.

Dates: del 15/01/2019 al 05/04/2019
Durada: 60h
Cost de la inscripció: 65€

Curs de nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris

Aquest curs ofereix una formació general i específica sobre l'ús i la manipulació de productes fitosanitaris, que permet, alhora, obtenir el carnet de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris de nivell qualificat que exigeix la normativa vigent (ORDRE AAM/152/2013, de 28 de juny). 

Dates: del 15/01/2019 al 29/03/2019
Durada: 60h
Cost de la inscripció: 85€ 

Curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris

Aquest curs ofereix una formació general i específica sobre l'ús i la manipulació de productes fitosanitaris, que permet, alhora, obtenir el carnet de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris de nivell bàsic que exigeix la normativa vigent (ORDRE AAM/152/2013, de 28 de juny). 

Dates: del 15/01/2019 al 22/02/2019
Durada: 25h
Cost de la inscripció: 52€ 

Tasques per a la gestió de l'empresa

El bloc de Tasques per a la gestió de l'empresa conforma un paquet de formació que dóna els coneixements bàsics i indispensables perquè un futur empresari agrari s'iniciï en la gestió diària de la seva empresa.

Dates: del 15/01/2019 al 08/03/2019
Durada: 32h
Cost de la inscripció: 54€

Habilitats en la gestió de l'empresa

El bloc d'Habilitats en la gestió de l'empresa conforma un paquet de formació que considerem transcendental per un correcte desenvolupament professional en el món empresarial agrari. Els emprenedors i treballadors agraris es troben en multitud de situacions que requereixen l'habilitat per crear un ambient que faciliti la col·laboració, i així poder assolir els compromisos que enforteixin la relació amb els clients, proveïdors, treballadors, família, etc. Per tal de poder realitzar el curs, els alumnes hauran d'utilitzar un equipament informàtic que disposi del sistema operatiu Windows (versió XP o posterior), del navegador Internet Explorer (versió 6 o posterior) i connexió a Internet. Els alumnes que no disposin de aquest equipament necessari podran realitzar el curs a l'aula d'informàtica de qualsevol escola del Servei de Formació Agrària del DARP.

Dates: del 15/01/2019 al 08/03/2019
Durada: 32h
Cost de la inscripció: 54€

Curs de benestar animal durant el transport

Aquest curs ofereix la formació general i específica sobre benestar animal durant el transport que permet, alhora, obtenir l'acreditació que exigeix la normativa vigent.

Dates: del 15/01/2019 al 22/02/2019
Durada: 20h
Cost de la inscripció: 52€

Com pots sol·licitar el curs?

Per inscriure's cal estar donat d'alta com a usuari de RuralCat. Si encara no n'ets membre pots fer-ho, omplint un senzill formulari. L'alta és totalment gratuïta. Un cop t'hi hagis donat d'alta com a usuari a Ruralcat, hauràs de seguir aquestes indicacions per sol·licitar el curs:

-Entra a la teva àrea de membre i comprova que, a la teva fitxa, has introduït correctament totes les dades que es sol·liciten. Ho post fer des del menú "El meu perfil/Les meves dades/Canvi de dades personals" (pestanya “Dades addicionals de RuralCat”). Si falta alguna dada, introdueix-la i, a continuació, prem el botó "Guardar".

-Una vegada hagis comprovat la teva fitxa, obre el menú "Formació/Cursos a distància". 

-Cerca el curs al qual et vols inscriure. Comprova que la inscripció està oberta. 

-En el text del camp "Inscripció" diu "Inscriu-t’hi". Fes clic sobre "Inscriu-t’hi" per tal de realitzar la inscripció. A continuació, apareixerà un missatge indicant que t'hi has inscrit.

-Rebràs un correu electrònic al teu compte personal i al de RuralCat per indicar-te com has de finalitzar la matriculació.